Politsei: pühadeaeg möödugu ohvriteta

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Eesootavatel pühadel on politsei turvalisuse tagamiseks väljas tugevdatud jõududega ning pöörab erilist tähelepanu liiklusohutusele.

 Politsei soovib, et inimesed pööraksid rohkem tähelepanu iseenda ja teiste turvalisusele ning teeksid kõik endast oleneva õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks. Iseäranis murettekitav on olukord liikluses, mistõttu on äärmiselt oluline muuta jalakäijatel ennast nähtavaks ning autojuhtidel kohandada sõidukiirus ohutuks.

PPA korrakaitsepolitseiosakonna juhi Tarmo Miilitsa sõnul soosivad täna valitsevad ilmaolud liiklusõnnetuste juhtumist ning sellega peavad arvestama kõik liiklejad. „Enamik liiklusõnnetusi on tingitud inimfaktorist, mistõttu saame igaüks ise teha palju nende ära hoidmiseks. Peamisteks õnnetuste riskiteguriteks on kiirus, turvavarustuse puudulik või vale kasutamine, sõiduki tehniline seisund, sealhulgas klaaside ja tulede puhtus ning korrasolek. Kui lisame nendele riskiteguritele pimeduse ja halvad ilmastikuolud, on õnnetuse oht suur,“ ütles Miilits.

Tema sõnul on politsei karm ja resoluutne nende liiklusrikkumiste puhul, mis kõige enam mõjutavad inimese elu ja tervist. Lubamatu on joobes sõiduki juhtimine, kiiruse ületamine, turvavarustuse puudumine või väär kasutamine. „Loodame siiski inimeste mõistlikkusele ning arusaamale, et kõige rohkem saab liiklusturvalisuse tagamiseks ära teha iga liikleja ise, ning nende põhireeglite vastu ei eksita,“ ütles Tarmo Miilits.

Eilse seisuga on 2011. aasta jooksul toimunud 1436 inimvigastusega liiklusõnnetust, milles on hukkunud 95 inimest. Võrreldes 2010. aastaga on hukkunud 17 inimest rohkem.

 

Politsei jõulusoovitused

Sõidukiirus tuleb kohandada vastavalt tee-, ilmastiku- ja nähtavusoludele. 90ne alas ei pea sõitma lubatud maksimaalkiirusel, kui ilmastikuolud ja nähtavus on raskendatud (sadu, tume asfalt, libe tee, vastutulevad sõidukid pimestavad jne). Halva nähtavuse korral tuleb jalakäijate ülekäiguradade lähedal ja enne ristmikke alati kiirust vähendada.

Valdav osa jalakäijaõnnetustest juhtub pimedal ajal. Nende ärahoidmiseks tuleb jalakäijatel muuta ennast nähtavaks, kandes helkurit ja võimalikult heledaid riideid.

Autojuhile tuleb 90% aistingutest ja infost läbi nägemise. Selleks, et autojuht saaks ohule õigeaegselt reageerida, peab ta sõitma nähtavusele vastava kiirusega ja tagama, et klaasid ja tuled on puhtad. Udutulede kasutamine koos lähi- või kaugtuledega vähendab sõidukijuhi jaoks nähtavust ja pimestab vastutulevaid ning eessõitvaid juhte. Udutulesid soovitab politsei kasutada vaid udu korral.

Joobes sõidukijuhtimine on lubamatu ning politsei on karistuste määramisel karm. Joobes juhil võetakse ära juhtimisõigus ning sagedasti on karistuseks arest. Igapäevaselt kannab Eestis arestimajades joobes juhtimiste eest karistust vähemalt 20 inimest. Aastalõpunädalatel viiakse suurendatud jõududega läbi operatsioone “kõik puhuvad” ning ööpäevas kontrollitakse vähemalt 5000 juhti. 100 juhist on keskmisel 2 tarvitanud alkoholi.

 

Politsei- ja piirivalveamet

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments