Kutsehariduskeskuse õpilased osalesid õppefilmi tegemisel

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Foto: erakogu
Foto: erakogu

Haapsalu kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse eriala õpilased osalesid augustist 2010 kuni oktoobrini 2011 projektis "Kas tunned maad 2", mille lõpptulemuseks oli õppefilmi ja õppematerjalide koostamine Kagu-Eesti maastikurajoonide kohta. Projekti sisuks oli aktiivõppe käigus keskkonnaõpetuseks vajalike õppematerjalide loomine ning õppijate teadmiste suurendamine loodusest ja loodushoiust. Valminud õppematerjale kasutatakse õppevahendina geograafia, bioloogia, Eesti maastike ja loodushoiu ning keskkonnakaitse õpetamisel Haapsalu kutsehariduskeskuses, teistes kutsekoolides ja üldhariduskoolides.

Eelmise aasta augustis algasid projekti ettevalmistustööd: projektimeeskonna komplekteerimine, õpperetke programmi koostamine, eelnev tutvumine maastikutüüpidega ja õppefilmiks sobilike objektide väljavalimine. Selle põhjal koostati reisikava ja kirjutati filmistsenaarium. 
 
Ettevalmistustesse ja projektitegevustesse kaasati loodusturismi korralduse eriala õpilased, kes rühmatöödena koostasid õpimappide materjalid ja giiditekstid objektide kohta. Õppereis Kagu-Eestisse toimus 3.-5. maini, mille käigus toimus õpimappide koostamine ja õppefilmi materjali filmimine. Õpilased esitasid filmimise käigus kodutööna ettevalmistatud giiditekste külastatavate objektide kohta. 
 
Valmis filmi said loodusturismi õpilased ja koolipere näha 23. septembril, kui toimus õppefilmi tutvustus ja esmaesitus koolimajas. Õpilaste ja õpetajate hinnangul on õppefilm “Kas tunned maad 2”  koostatud väga huvitavalt kolme erineva maastikurajooni kohta: Võru-Hargla nõgu, Haanja kõrgustik ja Palumaa. Eestimaa kaunid loodusvaated ja maastikud vahelduvad ajaloolis-kultuuriliste vaatamisväärtustega, mis koos annavad ülevaate Kagu-Eesti piirkonna loodusest, ajaloost ja kultuuriväärtustest. Õpilaste vahetu  osavõtt looduses toimuvatest protsessidest aitab õpilastel mõista looduses toimuvaid seoseid ja riskifaktoreid ning neid oma edaspidises tegevuses oskuslikult maandada.
 
Õppefilmi valmistamine ja õpimappide koostamine on jätkuv protsess, mille käigus on nüüd juba valminud kaheksa õpimappi erinevate maastikurajoonide kohta ja kaks õppefilmi “Kas tunned maad”.  
 
Jätkuvalt toimub õppefilmi järgmiste osade planeerimine ja ettevalmistamine Eesti erinevate maastikurajoonide tutvustamiseks.
 
Projekti toetas  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi alusel.

Aile Nõupuu,
Haapsalu kutsehariduskeskuse arendusdirektor

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments