Avakülg Tags Nõva kool

Silt: Nõva kool

Nõva vallamaja kolib kooli

[caption id="attachment_239354" align="alignright" width="900"] Vallamaja kolib koolimajja. Foto. Urmas Lauri[/caption] Oktoobri lõpust toimetab Nõva osavallavalitsus koolimajas, vallamaja ruumidele kasutaja leidmiseks kuulutas Lääne-Nigula vald välja eelläbirääkimistega pakkumise. Nõva osavallavanema Aivi Heinlehe sõnul oli osavallavalitsuse kolimine Lääne-Nigula vallavalitsuse ettepanek. Heinleht peab koolimajja kolimist mõistlikuks. „Kõik võiks ühes keskuses olla,” nentis Heinleht. Koolimajas tegutseb ka valla raamatukogu. „Tegelikult see pole ju täna ega eile sündinud otsus, koolimajja kolimisest on räägitud juba aastaid, mitu vallavanematki on selle aja jooksul vahetunud,” ütles osavallakogu esimees Aivar Oruste. „Ruumid vallavalitsuse jaoks on koolimajas olemas, see ei mõjuta ega halva kooli tegevust. Rahvas saab põhjuse tulla koolimajja.”

Lääne-Nigula vald ja Nõva kool pääsesid trahvist[caption id="attachment_242117" align="alignright" width="900"] Nõva kool. Foto: Urmas Lauri[/caption] Tallinna halduskohus jättis rahuldamata taotluse trahvida Lääne-Nigula valda ja Nõva kooli, kuna kaebajate hinnangul rikkusid mõlemad esialgse õiguskaitse määrust, mille tulemusena on Nõva õpilaskodu uksed suletud.
 

Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Allar Jõks saatis 6. septembril Nõva kooli õpilase ja tema vanema nimel Tallinna halduskohtule taotluse Lääne-Nigula vallavalitsuse ja Nõva kooli trahvimiseks esialgse õiguskaitse rikkumise eest. 
Kaebuses seisis, et Nõva kool on tahtlikult rikkunud esialgse õiguskaitse määrust, sulgedes õpilaskodu. 
 Lääne-Nigula vallavalitsus on esialgse õiguskaitse määrust rikkunud aga sellega, et keeldub kaebajate taotlust õpilaskodusse vastuvõtmiseks rahuldamast põhjusel, mis tuleneb tema enda tegevusest – vald ei ole kinnitanud Nõva kooli õpilaskodu kohamaksumust, milleta ei saa Lääne-Harju Vallavalitsus allkirjastada lepingut kohamaksumuse vahe tasumise kohta.

Lääne-Nigula vald ja Nõva kool nende väidetega ei nõustunud ja palusid kohtul jätta taotluse trahvimiseks rahuldamata. Valda ja kooli esindavad advokaadibüroo Triniti advokaadid Karmen Turk ja Sandor Elias selgitasid kohtule, et kohtumääruse andmise järel ei ole tehtud õpilaskodu sulgemisele suunatud toiminguid. 

 „Õpilaskodu ei ole suletud. See on nii juriidiliselt kui faktiliselt Nõva kooli struktuuriüksusena olemas. Kasvatajate koondamine toimus enne kohtuvaidlusi ega ole seega käsitatav kohtumääruse rikkumisena. Personalipuudus ei seisne ainult kahes koondatud kasvatajas. See, kas ja milliseid õpilasi igaks õppeaastaks õpilaskodusse vastu võtta, on igakordse kaalutlusotsuse küsimus ning sõltub taotluse vastavusest õpilaskodu vastuvõtu kriteeriumitele. Laste õpilaskodusse vastuvõtmine ei ole seotud esialgse õiguskaitse määruste täitmisega,“ seisab kohtumääruses.Galerii: kooliarutelu Nõval

Kahe poisi koolitee võtab aega viis tundi

[caption id="attachment_248579" align="aligncenter" width="794"] Kaks Tallinna poissi sõidavad Nõvale kooli bussiga nr 146, mis väljub Balti jaamast. Foto: Mirjam Varik[/caption] Kahe Nõva koolis õppiva poisi tee kodunt kooli ja tagasi võtab aega ligi viis tundi, nüüd tahavad kohalikud elanikud neile Nõval korteri üürida.