Tarbijaõiguste päev: kaasaegsed teenused toovad uusi arenguid ka tarbijakaitse reeglites

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole pöördutakse sageli lennureisidega seotud probleemide tõttu. Foto: Pixabay

Tänase rahvusvahelise tarbijaõiguste päeva puhul juhib tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) tähelepanu tarbija õigustele ja kohustustele, et pidevalt arenevas tarbimiskeskkonnas edukalt tarbida ning tehinguid teha.

2022. aastal pöördus TTJA poole abi saamiseks enam kui 20 000 tarbijat, kes soovisid enda õiguste kohta küsida või kellel esines vaidlusi kauplejaga. Tarbijavaidluste komisjonile esitati enam kui 3500 avaldust, mida on neljandiku võrra rohkem kui eelnevatel aastatel.

„Jätkuvalt on hea meel tõdeda, et tarbijad on aina teadlikumad ning pöördumistes pigem täpsustatakse oma õigusi või esitataksegi konkreetne kaebus oma õiguste kaitseks. Põhiteemad, millega meie poole pöördutakse, on seotud nii koroonakriisi järgselt taastunud lennureisidega kui ka aina suurema netiostude osakaaluga igapäevatehingutes, aga ka kasutatud sõidukite ostmisega. Lisaks on paljud vaidlused seotud teenustega, näiteks erinevad ehitus- ja remontteenused. Tarbimine kolib aina enam digitaalsesse maailma ning arengutega peavad kaasas käima ka tarbijaõigused. Tarbijalepingute reeglites on palju värskeid muudatusi ja käib pidev töö selle nimel, et neid järjepidevalt kaasajastada,“ kommenteeris TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.

Eelmisel aastal kehtima hakanud võlaõigusseaduse ning tarbijakaitseseaduse regulatsiooniga võeti üle kolm uut Euroopa Liidu direktiivi, mis tõi kaasa mitu olulist muudatust: tarbijalepingutes pikenes kaupleja tõendamiskohustuse tähtaeg kuuelt kuult ühele aastale ning loodi tarbija õigusi käsitlev reeglistik digitaalse sisu ja digiteenuste tarbimisel. Näiteks pandi seadusega paika nõuded, millele digitaalne sisu või teenus peab vastama ja kui digitaalsel sisul või teenusel ilmneb puudus, saab tarbija nõuda digitaalse sisu või teenuse lepingutingimustega vastavusse viimist.

Mitmed hiljutised seadusemuudatused suurendasid kauplejate kohustusi tarbijale teabe esitamisel, eesmärgiga võimaldada tarbijail teha läbimõeldud ning teadlik ostuotsus. Näiteks tuleb täna internetipõhistes kauplemiskohtades selgelt välja tuua, kas kaupu ja teenuseid müüb ettevõtja või eraisik ning kuidas see mõjutab tarbija õigusi. Samuti kehtivad selgemad nõuded soodushinna kuvamisele, tarbijate arvustuste avaldamisele ning sellele, kuidas interneti ostukeskkondades tuleb tarbijatele esitleda otsingu tulemusi.

TTJA julgustab tarbijaõiguseid puudutavate küsimuste korral alati ameti poole pöörduma. Konkreetse kaebuse korral kaupleja suhtes tuleks esmalt pöörduda kirjalikult kaebusega ja vastava nõudega kaupleja poole, kes on kohustatud vastama 15 päeva jooksul. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis saab esitada avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile. Kiirem ja lihtsam viis avalduse esitamiseks on tuvastades ennast elektrooniliselt läbi veebi iseteeninduskeskkonna (https://ttja.ee kus on ka vastava avalduse vorm, mille saab täita ja kuhu lisada omapoolsed dokumendid). Kaebusele tuleb lisada kõik asjassepuutuvad dokumendid – koopia arvest, koopia maksmist tõendavast dokumendist (kui on tasutud panga kaudu, siis maksekorraldus pdf kujul), koopiad piletitest, koopia kaebusest kauplejale ning koopia kaupleja vastusest (kirjavahetus). Avalduse esitamine on tasuta ja komisjoni töökeel on eesti keel. Avaldus lahendatakse üldjuhul kolme kuu jooksul.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on menetleda vaid neid vaidlusi, mille osapooleks olev kaupleja on registreeritud Eestis või omab Eestis filiaali. Piiriüleste vaidluste ehk mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis asuva kaupleja seotud kaebusega saab tarbija siiski TTJA poole pöörduda, nimelt asub ameti koosseisus spetsiaalne piiriüleseid kaebusi lahendav üksus – EL tarbija nõustamiskeskus (www.ecc.ee).

Üleilmse tarbijaõiguste päeva tähistamine sai alguse 15. märtsil 1962. aastal, kui Ameerika Ühendriikide president J. F. Kennedy sõnastas avalikult tarbijate põhiõigused, pannes aluse tarbijakaitsealasele seadusandlusele. Eesti tarbijate põhiõigused on kirjas tarbijakaitseseaduses.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments