Koroonaviirusesisaldus reovees on mõnevõrra langenud

Terviseameti reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse hulk reovees on mõnevõrra langenud, põhjus võib peituda suures sademete hulgas.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et viirustase reovees on eelmise nädalaga võrreldes vähesel määral paranenud. „Kaardil on punaste punktide kõrval ka oranže ja kollaseid punkte, Kuressaare on ainus roheline punkt kaardil,“ lisas ta. Jõemaa sõnul on viirusesisaldus reovees suur jätkuvalt Harjumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Kesk-Eestis ja Tartumaal. Haapsalu on kaardil märgitud kollasega ehk siin levib viirus mõõdukalt.

Selle nädala reovee tulemusi võis mõjutada suur sademete hulk. „Põhjus tulemuste kõikumisele võib olla suur sademete hulk, mis võib tulemusi mõjutada reoveeproove lahjendades,“ selgitas Jõemaa ja lisas, et mingil määral kõikumine on tavapärane. „Täpsemate järelduste tegemiseks on vaja ära oodata järgmise nädala tulemused, mis võimaldab aru saada, kas tegemist on viiruse languse või ajutise kõikumisega,“ täpsustas ta.

Haigestumise kasv on peatunud, põhjus võib seisneda testimisstrateegia muutuses või üldise epidemioloogilise olukorra paranemises. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase punane ehk väga kõrge.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments