Lääne Malevlane: Haapsalu malevkonna aasta koroona uperpallides

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Haapsalu malevkonnal on aasta möödunud samamoodi uperpallitades nagu kogu Eestil.

Tehtud plaane viisime ellu nii palju, kui olukord lubas, ja enamik sai siiski tehtud. Ootamatult saabunud koroonaaeg püstitas loomulikult uusi ülesandeid. Olime valmis toetama politsei- ja piirivalveametit nii piiri valvamisel kui vajadusel ka Läänemaal ning hulk kaitseliitlasi sai selleks politseilt ka esmase väljaõppe.

Õnneks kevadel olukord nii halvaks ei läinud, et meie abi oleks vajatud, aga õpitud oskused on olemas, kui järgmine kord meid vaja peaks minema. Toetasime ametiabi korras
terviseametit.

Õnneks saime suvel, kui oli veidi vaiksem aeg, viia läbi Haapsalu hoolekandekeskuse
lastele mõeldud laagri. Selline laager on saanud juba traditsiooniks ja laste poolt väga
oodatud. Seekord tegime seda koos väga lahedate inimestega Lääne-Eesti vabatahtlikust reservpäästerühmast ning loodame nendega ühisüritusi ja -väljaõpet teha ka edaspidi.

Maleva laskevõistlustel näitasid Haapsalu laskjad korralikke tulemusi ning mitmel võistlusel
võideti karikaid ja auhinnalisi kohti. Meie enda korraldatud võistlusel on suur roll staabi
tagalajuhatajal, kes ehitas oma isiklikust ajast liikuvaid märklaudu, et laskmine oleks põnevam kui lihtsalt seisva papitüki sihtimine.

Lääne maleva aasta kaitseliitlaseks valiti sel aastal meie malevkonna liige Margus Tänna. Tema kaitseliitlase karjäär algas operatsiooni „Linn lukku” ajal 1994. aastal ning ta panustab jätkuvalt kaitseliidu tegemistesse, toetades nii noorte- kui ka pidulike
ürituste läbiviimist. Lisaks osaleb ta aktiivselt ja kohusetundlikult sõjalises väljaõppes.

Nii et üldjoontes möödus aasta meil edukalt. Kes leiab, et temas on soovi meie tegemistes
kaasa lüüa, on oodatud liituma. Nagu näha, on meil pakkuda tegevusi lastelaagrite korraldamisest miinipilduja laskmiseni.

nooremleitnant Madis Mintel
Haapsalu malevkonna pealik

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments