Ilmateenistus: tormi kõrghetk saabub Haapsalus keskööl

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Promenaad detsembritormi ajal. Foto: Arvo Tarmula
Promenaad detsembritormi ajal. Foto: Arvo Tarmula

Täna kell 11 kogunes regionaalne staap, et monitoorida Lääne regiooni ohustava üleujutuse arengut, tormist põhjustatud sündmusi ja organiseerida omavalitsuste ning ohustatud alade elanike teavitamist.

Ilmateenistuse teatel saabub veetõusu kõrgpunkt Haapsalus kesköö paiku, kui tase on prognoosi kohaselt 170 cm üle Amsterdami nulli.
“Seega kergemalt hingata veel ei saa,” nentis Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits.

Pärnus on kõrghetk kell 22, kui veetase on prognoosi kohaselt 195 cm üle Amsterdami nulli.

Saaremaa veetase on allapoole kriitilist, kuid ka seal on paljud väikesed teeotsad ja ligipääsud takistatud ning endiselt soovitame vältida sinna liikumist.

Omavalitsused paigaldasid inimeste liikumist piiravad liiklusmärgid ohustatud teede sulgemiseks, et vältida sinna uppuvaid autosid, mis seeläbi takistaksid päästemeeskondade liikumist. Päästestaapi kaasatud politsei- ja piirivalveamet teavitas üleujutusohust kohalikke rannapiirkondade elanikke, spaasid nii Haapsalus kui ka Pärnus ja kõiki sõidukiomanikke.

Lääne päästekeskuse korrapidaja Andrus Eltmaa ütles Lääne Elule, et seni pole õnneks teateid selle kohta, et Läänemaal oleks inimesed viga või sõidukid kahjustada saanud, kuid väljakutseid on olnud hulgaliselt.
„Peamiselt on väljakutsete põhjuseks murdunud puud sõiduteedel või elektrijuhtmetes. Kõige rohkem väljakutseid on seni olnud Taeblas, Koelas ja Linnamäe kandis, aga ka Lõuna-Läänemaal Lihula ümbruses,“ rääkis Eltmaa.

Haapsalus ei ole olukord tema sõnul muutunud. „Vee vool väiksesse viiki on jätkuvalt tugev ja holmid seetõttu suletud. Need teed-tänavad, mis õhtul suleti, jäävad kindlasti suletuks kuni hommikuni,“ ütles Eltmaa.

Haapsalus suleti täna kella 17 paiku holmide pealne, Lahe tänav, Promenaadi ja Fra Mare hotellide juurde viivad teed. “Liiklusmärgid paigaldati selleks, et ennetada sinna sõitvate autode uppumist ja et seeläbi ei oleks takistatud vajadusel päästemeeskondade ligipääs. Palume inimestel liiklusmärkidest kinni pidada ja neid mitte eirata,” teatas päästeamet.

Üleujutusala läheduses elades

· Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks, vahetu üleujutusohu korral ja kodust lahkudes lülita elekter välja.

· Sule kanalisatsioonitorude ning kraani äravoolutorude avad puupunnidega. Ühenda lahti kanalisatsiooni juhitud vihmaveetorud.

· Hoia kodust vara, seal hulgas saastumist põhjustavad kemikaale elamus kõrgematel kohtadel ja kindlasti maapinnast kõrgemal.

· Ole valmis evakueerumiseks.

· Vee hoonesse tungimisel tagane teisele korrusele, pööningule või katusele. Võta esmaseks toimetulekuks vajalikud vahendid.

· Tee ennast või oma majapidamine päästjatele nähtavaks/kuuldavaks ja järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.

· Väljas olles arvesta ohtudega, mida suure veemassi liikumine võib põhjustada inimestele, loomadele, sõidu- ja ujuvvahenditele, lahtistele esemetele jmt.

· Väldi kõndimist või sõitmist läbi üleujutatud piirkonna.

· Hoia eemale üleujutatud alajaamadest ning elektriseadmetest ja -kaablitest.

· Üleujutuse piirkonnas ole ettevaatlik elektrilöögiohu või muude seadmetele tekkinud ja vahendite kahjustustest või saastest tingitud ohu suhtes.

 

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Vetevana
3 aastat tagasi

Huvitav mis ilmateate järel seda veetaset ennustavad. Haapsalus ei ole prognoositud ja hetkel (südaööl) juba langeb. Tundub pigem õppuste moodi asi. Samas ehk tuleb kasuks, kui tuleb.