Algas konkurss kõige õppijasõbralikuma tööandja leidmiseks

Otsitakse parimat õppimist soodustavat tööandjat. Pildil täiskasvanud kokaõpilane, endine Lääne maleva pealik Rasmus Lippur (paremal) ja õpetaja Tiina Sootalu. Arvo Tarmula

Algas konkurss aasta õppijasõbralikuma tööandja leidmiseks, kandidaate saab esitada 23. septembrini. Konkursiga otsitakse ja tunnustatakse tööandjaid, kes toetavad oma organisatsioonis täiskasvanute õppimist, suunavad pilgu tulevikku ja lähenevad elukestvale õppimisele laiemalt.

Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on terve elu kestev õppimine vältimatu.

„Tänapäevane tööandja mõistab, et inimeste pidev enesetäiendamine on organisatsiooni edu üks võtmeküsimusi ja toetab seda, investeerides ka ise oma inimeste arendamisse,“ ütles Aas. „Selliseid tööandjaid on Eestis palju. Heaks näiteks on paljud Eesti tööstusettevõtted, kes programmi Digi ABC raames õpetavad töölistele digioskusi. Tänases töös neil töölistel näiteks Exceli oskust otseselt vaja ei lähe ja tööandjal otsest kasu nagu ei olekski. Samas võimaldab see töölisel hiljem areneda näiteks automatiseeritud tootmisliinide operaatoriks.”

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tänas tööandjaid, kes tunnustavad ja võimaldavad töötajate enesearendamist. „Eesti on elukestvas õppes osalemise määraga teinud hüppelisi edusamme, kuid võrreldes Põhjamaadega on meil veel arenguruumi. Igas valdkonnas toimub pidevalt arenguid, millega nii tööturule värskelt sisenenud kui ka seal pikalt olnud peaksid end kursis hoidma.”

Andrase projektikoordinaatori Monica Marfeldti sõnul on õppijasõbraliku tööandja tunnustamine täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames pikaajaline traditsioon. Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline ankeet, mille leiab veebiaadressilt otseviitega.

Kandidaate saab esitada 23. septembrini. Võitja valib välja žürii, kuhu kuulvad Tööandjate keskliidu, Andrase, Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Laureaate tunnustatakse 16.oktoobril Eesti tööandjate keskliidu seminaril Paide muusika- ja teatrimajas.

Konkurssi korraldavad Eesti tööandjate keskliit ja Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga. Konkurssi toetab Haridus- ja teadusministeerium Euroopa sotsiaalfondi programmi raames.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments