Elukestva õppe seminar keskendub piiride ületamisele

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

12. jaanuaril kell 11 toimub Haapsalu kutsehariduskeskuses seminar “Elukestev õpe Eestis: piiride ületamine. Maakonna eripärad”.

Piiride all mõeldakse kõikvõimalikke takistusi õppimisele, aga ka praegust ebaühtlast osalust elukestvas õppes, pidades silmas õppimist inimese kogu elukaare vältel. Seminari eesmärk on koguda töötoas asjaomaste inimeste mõtteid, arvamusi ja ettepanekuid. Neid analüüsib Tallinna ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi teadlastest töörühm, kes tutvustab üldistatud tulemusi rahvusvahelisel lõpukonverentsil 2012. aasta veebruari lõpus. Haridusstrateegia 2020 projekti tutvustab käesoleval seminaril selle üks autoritest professor Olav Aarna.

Elukestva õppe teadvustamiseks ja 2011. aasta juunis valminud Haridusstrateegia 2020 ideede rakendamiseks on ellu kutsutud Eesti Koostöö Kogu koordineeritav projekt Elu5x ehk Elukestev õpe eluviisiks. Info senitehtu kohta on projekti kodulehel www.elu5x.ee. Projekti partnerid on haridus- ja teadusministeerium,elukestva õppe arendamise sihtasutus INNOVE, AS Eesti Ajalehed ning kommunikatsioonibüroo Powerhouse. Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

Sarnased seminarid, mis keskenduvad rahvusvahelise võrdluse taustal maakonna võimalike eripärade tuvastamisele, toimusid ja toimuvad kõigis maakondades.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments