Valitsus plaanib lisada väikesaarte nimistusse Kräsuli ja Heinlaiu

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Heinlaid. Foto: Urmas Lauri

Heinlaid. Foto: Urmas Lauri

Rahandusministeerium on koostanud valitsuse määruse eelnõu, millega lisatakse väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Kräsuli ja Heinlaid.

Eelnõuga kinnitatakse uuendatud väikesaarte nimistu alates 2019. aastast ning sellesse arvatakse Viimsi valla territooriumil paiknev Kräsuli saar, kus elab viis elanikku ja Hiiumaa valla territooriumil paiknev Heinlaid, kus elab kuus elanikku, öeldakse eelnõu seletuskirjas.

Varasemalt oli väikesaarte nimistus 14 saart.

Valitsus kehtestab väikesaarte nimistu vastavalt 2018. alguses jõustunud püsiasustusega väikesaarte seadusele, millega kaotati seadusest nimeline püsiasustusega väikesaarte loetelu ning kehtestati nimistusse arvamise kriteeriumiks püsivalt igakuiselt viie elaniku olemasolu väikesaarel eelneva kalendriaasta jooksul.

Mõlema saare osas hakkavad püsiasutusega väikesaarte seaduse sätted kehtima alates nimistusse arvamisest 2019. aastast ning alates 2020. aastast eraldatakse Viimsi ja Hiiumaa vallale täiendavaid vahendeid tulenevalt saarelisest eripärast. Seaduse kohaselt arvestatakse kohaliku omavalitsuse üksusele täiendav kuluvajadus väikesaare nimistusse arvamise aastale järgnevast eelarveaastast.

Väikesaare vastavust kontrollitakse iga kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga. Seaduse kohaselt arvatakse väikesaar nimistust välja, kui seal elab alla viie inimese vähemalt kuus kuud kalendriaastast. Väikesaare pindala on alla 100 km2.

Teiste väikesaarte osas eelnõu kohaselt muudatusi ei ole, nimekirja jäävad Abruka, Aegna, Kihnu, Kesselaid, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri saar.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Pärtel
2 aastat tagasi

Väikesaarteks nimetatakse Eestis suursaartest ehk Saaremaast, Hiiumaast ja Muhust väiksemaid saari. Väikesaari, mis on aasta läbi asustatud, nimetatakse püsiasustusega väikesaarteks. https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ikesaar

Siin artiklis mõeldakse tõenäoliselt püsiasustusega väikesaari.