Väikesaared saavad esmatähtsate teenuste arendamiseks 640 000 eurot

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Kabelitorni lagunemine on peatatud. Foto: Arvo Tarmula
Kabelitorni lagunemine on peatatud. Foto: Arvo Tarmula

Alatest tänasest saab toetust taotleda projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kogumaht on 640 000 eurot ning programmi kuuluvad 13 saart.

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul on väikesaared omavahel väga erinevad ning seetõttu erinevad ka nende elanike vajadused. „Väikesaarte elanikud teavad kindlasti ise kõige paremini, millest neil puudus on ning mille järgi on kõige suurem vajadus. Riik saab siin õla alla panna, et saarte elanike elukeskkonda parandada,“ ütles minister. „Heaks näiteks on eelmise aasta kinnitatud projektid. Nende seas on näiteks Piirisaare tankla rajamine, Prangli ja Vormsi saare päästevõimekuse parandamine, Manija külastuskeskuse puurkaevu rajamine, Ruhnu teenindusmaja projekteerimine ja küttesüsteemi väljaehitamine või Kihnu saarel tuletõrje veevõtu koha ehitamine,“ lisas minister Aas.

Väikesaarte programmi eesmärk on kaasa aidata saarte kogukondi, et paraneks sealsete esmatähtsate teenuste kättesaadavus ja tõuseks ka nende kvaliteet. Programmis mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri- ja saarevahelisi transpordiühendusi, sealhulgas ka ühendust saarekeskuse ja sadama vahel, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele, päästeteenuseid ning sideteenuseid.

Väikesaarte programmi kuuluvad 13 saart – Naissaar, Prangli, Aegna, Väike-Pakri, Osmussaar, Vormsi, Kihnu, Manõja (Manilaid), Kesselaid, Vilsandi, Ruhnu, Abruka ja Piirissaar.

Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja ettevõtjad.

Lisainfo väikesaarte programmi kohta ja eeltaotluse vorm on kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/vaikesaarte-programm

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments