Väikesaared saavad taotleda toetust teenuste projektidele

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Kaubaveo takerdumine väikesaartele on paisunud suureks probleemiks, osmussaarlased vedasid heina pontoonsilla detailidest kokku pandud pargasega. Foto: Aivo Hirmo
Kaubaveo takerdumine väikesaartele on paisunud suureks probleemiks, osmussaarlased vedasid heina pontoonsilla detailidest kokku pandud pargasega. Foto: Aivo Hirmo

Alates tänasest kuni 2. märtsini saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, teatas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

Väikesaarte programmi kuulub 16 saart, nende hulgas Osmussaar ja Vormsi.
Programmi eesmärk on muuta väikesaarte elanikele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks.

Esmatähtsate teenuste all peetakse silmas mandri ja saarte vahelist transpordiühendust, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

“2019. aastal otsustati väikesaarte programmi kaudu toetada üheksat projekti, sealhulgas näiteks hõljukite soetamist Manija ja Prangli saartele ning helikopteri maandumisplatsi rajamist Kihnu saarele, mis võimaldaks saareelanikele kiiresti meditsiiniabi pakkuda,” ütles RTK toetuste rakendamise osakonna elukeskkonna talituse juhataja Jaak Puistama.

Väikesaarte programmi kuuluvad Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri.
Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot.
Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, mis korraldab vooru laekunud taotluste hindamise ja jälgib projektide elluviimist.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 2. jaanuarist kuni 2. märtsini. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments