Lääneranna loobus väljaspool valda õppijate koolituskulusid maksmast

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Neli opositsiooni kuuluvat volikoguliiget olid otsuse vastu. Foto: Urmas Lauri
Külli Raudsik, Rait Maruste ja Andres Hirvela on Lääneranna volikogu opositsioonis. Foto: Urmas Lauri

Lääneranna vallavolikogu otsustas, et ei maksa juulist alates enam teistes omavalitsustes õppivate Lääneranna valla elanike tegevuskulusid. Sellega hoiaks vald aastas kokku rohkem kui 75 000 eurot.

Riigikohus otsustas mullu novembris Jõelähtme vallavolikogu kaebust lahendades, et kui kohaliku omavalitsuse üksus on taganud kõigil oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis, siis ei saa teda kohustada maksma oma eelarvest kinni laste õppimist teise omavalitsuse koolis omavalitsusega kokkulepet sõlmimata ja kaasarääkimise õigust omamata.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets. Foto: Urmas Lauri

„Pool aastat on kohtuotsusest möödas ja valitsus pole asunud sammugi, et see põhiseadusvastane olukord lõpetada,“ põhjendas vallavanem Mikk Pikkmets maksmisest keeldumise otsuse vajalikkust.

Vallavalitsuse esitatud otsuse eelnõu toetas ka volikogu haridus- ja noorsootöökomisjon. „See on taskust taskusse raha tõstmine. Kui see [maksmisest keeldumine] tähendab 75 000 eurost või veel rohkemgi kokkuhoidu aastas, tuleb selline otsus meil vastu võtta,“ ütles komisjoni esimees Janar Sõber ja lisas, et komisjoni koosolekul oli otsuse eelnõu poolt neli komisjoniliiget, üks jäi erapooletuks.

„Meil ei ole vaja kompenseerida kulusid väljaspool valda, kui meil on seesama teenus olemas ja sama raha eest saaksime seda ise pakkuda,“ ütles Pikkmets. „Meil on kõikides kooliastmetes ja ka lasteaedades kohad meie lastele olemas.“

„Mis me teeme nende lastega, kes meie koolides õpivad või siinsetes lasteaedades käivad?“ soovis volikogu opositsiooni kuuluv Andres Hirvela teada.

Pikkmets ütles, et Lääneranna elanikest õpib väljaspool valda 59 last, Lääneranna koolides-lasteaedades käib 33 last väljaspoolt. „Kui nad [omavalitsused, kelle lapsi õpib Lääneranna vallas] otsustavad, et ei maksa, siis nii ongi. Ega meie kooli sooja- ja elektrikulu sellest väiksemaks ei lähe,“ lausus Pikkmets.

Vallavanema sõnul on majanduslikus mõttes mõistlik lapsi ka väljaspoot valda vastu võtta isegi siis, kui lapse elukohajärgne omavalitsus selle eest ei maksa. Pearaha ja toiduraha liigub niikuinii lapsega kaasa, õpetajate tasu samuti.

„Kas meie volikogu peab olema revolutsiooniline ja saatma sellise sõnumi, et meie enam ei maksa,“ arutkes opositsiooni kuuluv Külli Raudsik. „Põhiseadus sätestab, et lapsevanemal on vaba valik, kus ta laps õpib. Praegu tahame me muuta lapsed sunnismaiseks.“

„See otsus ei keela lapsevanemal oma last mistahes kooli panna,“ ütles volikogu esimees Arno Peksar.

„Miks mitte sirge seljaga öelda, et me ei maksa,“ lisas Pikkmets. „Meil on omal ju kloolivõrk olemas.“

Neli opositsiooni kuuluvat volikoguliiget olid otsuse vastu. Foto: Urmas Lauri

„Soliidsem variant on ka olemas: me võiksime teha korra, millisel juhul me maksame,“ pakkus Hirvela. „Siis me ei peksaks vastu rinda, et ei, me ei maksa. See oleks soliidsem.“

„Ma tunnen siin lähenavate valimiste hõngu,“ kommenteeris opositsioonipoliitik Meelis Malk.

Ligemale tunni kestnud arutelul jäi peale maksmise lõpetamist toetav seltskond.

Maksmise lõpetamise poolt oli 11, selle vastu oli 4 ja üks volikoguliige jäi erapooletuks.

Otsuse tagamaa

Lääneranna abivallavanem Andres Annast. Foto: Urmas Lauri

Lääneranna tänavuses eelarves on teiste omavalitsuste haridusasutustes õppivate Lääneranna elanike eest tegevuskulude tasumiseks ettenähtud 50 000 eurot. Märtsis 2018 tasus Lääneranna vald 61 isiku eest teistele omavalitsustele haridusasutuste tegevuskuludeks 7538 eurot, nende hulgas ka kahe haridusliku erivajadusega õpilase eest.

Kõige rohkem tasub Lääneranna vald õpilaste tegevuskulude eest Pärnu linnale, kelle munitsipaalasutustes käib 45 Lääneranna sissekirjutusega isikut.

Teiste omavalitsuste üldhariduskoolides tavaprogrammi alusel õppivatele ning rahvastikuregistri järgselt Lääneranna vallas elavatele õpilastele, on tagatud võimalus õppida Lääneranna valla haridusasutustes.

Lääneranna vallavalitsus ei ole sõlminud kokkuleppeid tasumaks teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulusid.

Allikas: abivallavanem Andres Annast

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
anonüümne
4 aastat tagasi

Loomulikult on Jõelähtmest nii mõnedki käinud gümnaasiumi asemel linna ja kutsekooli,kuna kogu transport sõidab otse mööda Peterburgi maanteed kõik linna poole.Eks tule siis Kostvere ristil maha ja oota teist bussi,iga ilmaga…..Keegi ei saa nõuda ka sel juhul,et pead Lool õppima,kui linn suht lähedal,gümaasiume täis.

Pets
4 aastat tagasi

Jõelähtme eripärasid nüüd meite rahvas päris õigesti ei tea.Kuidas seal transportki käib….Kindlasti arvestatakse ikka olukordade ja kõigega.