Margus Medell sai maaeluministeeriumi hõbedase teenetemärgi

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Maaeluminister Urmas Kruuse andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle ministeeriumi teenetemärgid. Samuti kuulutas Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) välja parima piimakarjakasvataja ja lihaveisekarjakasvataja.

„Põllumajanduses, kalanduses ja maaelus laiemalt annab tulemusi üksnes järjepidevus, suur pühendumus ja tugev koostöö sektoris. Selliste pühendunud inimeste toel ületame ka raskemad ajad toidusektoris“, ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

'Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Tänavu anti üle üks kuld ja kaheksa hõbemärki.

Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel.

Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel.

Kuldne teenetemärk:

 • Olav Kärt – Eesti loomakasvatusteaduse grand old man ja piimakarjakasvatajate mentor, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor.

Hõbedane teenetemärk:

 • Veljo Ipits – AS Salvest omanik, toidutööstuse arendaja.
 • Kaupo Kauri – aktiivne talunik, Lepiku Farm OÜ, Eestimaa Piimatootjate Ühistu ja Eestimaa Talupidajate Liidu juhatuste liige.
 • Krista Kõiv – Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakonna juhataja.
 • Margus Medell – aktiivne nõustaja kalanduse tegevusgruppide igapäevatöös, Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 meetme „Rannapiirkondade jätkusuutlik areng“ elluviija Läänemaal.
 • Evelin Ratassepp – pikaaegne Maaeluministeeriumi raamatupidaja.
 • Märt Riisenberg – Kehtna Mõis OÜ juhatuse esimees, tulundusühistute EPIKO ja Farm In nõukogude liige ja juht.
 • Markus Vetemaa – aktiivne teadlane, Tartu Ülikooli teadusdoktor, Euroopa kalamajandusteadlaste assotsiatsiooni ja Mereimetajate uurijate ühingu liige.
 • Ants Välimäe – Eesti Piimandusmuuseumi direktor, kohaliku kultuurielu edendaja, traditsioonide alalhoidja ja kultuuripärandi edasiviija.

Parimad karjakasvatajad:

 • Tiina Roosalu – parim piimakarjakasvataja, Nigula Piim OÜst.
 • Arti Silm – ning parim lihaveisekarjakasvataja, Laane Agro OÜst.

2016-aktus-eesti-vabariik-98-rene-suurkaev-uld foto: Rene Suurkaev
Teenetemärgi saajad ning parimad karjakasvatajad koos minister Kruusega (seismas keskel) Margus Medell on vasakult teine, Tiina Roosalu paremalt kolmas. Foto: Rene Suurkaev
2016-aktus-eesti-vabariik-98-rene-suurkaev-karjakasvatajad foto: Rene Suurkaev

Parimad karjakasvatajad. Maaeluminister Urmas Kruuse vasakult teine, parim piimakarjakasvataja Tiina Roosalu vasakult neljas. Foto: Rene Suurkaev

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments