Metsas algas raierahu

Juhan Hepner

juhanh@hot.ee

Sellest nädalast alates kehtib lindude pesitsushooja tõttu metsas kevadine raierahu.

Läänemaa metskonna metsaülema Tanel Ehrpaisi sõnul kehtib raierahu 15. aprillist kuni 15. juunini. Raietöid võib sel ajal teha üksnes eriolukordades.

Näiteks võib sel ajal teha kahjustatud metsades metsakaitselist raiet, et ära hoida haiguste levikut ning raadada metsamaad, mille kasutusotstarve pärast raiet muutub.

Samuti võib 15. aprillist 15. juunini teha raietöid alusmetsata puhtpuistutes, kus ei saa kahjustada pinnas ning kus metsas elavaid linde ja loomi raietöödega häiritakse vähe.

Juba raiutud materjali väljavedu metsast jätkub. Seega ei tasu arvata, et raierahu ajal metsaveoautode nägemine tähendab, et raierahust kinni ei peeta.

Lääne Elu toimetuse poole on pöördunud mitu murelikku lugejat, kes uurisid, miks on tehtud Valgevälja lähistel Haapsalu-Laiküla maantee ääres lageraiet.

Keskonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni metsanduse spetsialist Tõnis Ruber selgitas rahustuseks, et seal värskelt raiutud 1,5 ha kaasikut ja männikut on RMK omandis ning raie toimus igati nõuetekohaselt.

Ruberi sõnul on metsatöid toimunud ka mujal Haapsalu lähiümbruses, näiteks Pullapää panga lähedal. Tema sõnul on raietööd metsamajanduse loomulik osa ja metsa ei saa lasta niisama hukka minna.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments