Vallakodanik nõuab Lääne–Nigula sümboolikakonkursi tühistamist

Lehte Ilves

lehte@le.ee

Lääne–Nigula valla kodanik Ahto Lääts peab valla sümboolikakonkurssi seadusevastaseks ja soovib, et volikogu kuulutaks konkursi nurjunuks.

Lääne-Nigula vapp 1Lääne–Nigula valla sümboolikakonkursi komisjon valis parimaks tööks märgusõna all „Lubrik” esitatud lipu ja vapi kavandi ning tegi volikogule ettepaneku määrata autorile auhinnaks 800 eurot.

Sümboolikakomisjoni esimees Urmas Naudre ütles, et komisjon oli „Lubriku”tööd parimaks pidades üsna üksmeelne.

Lääne-Nigula vapp 2„Lubriku” (ülal) lipul ja vapil on kasutatud nelja lehega ristikheina motiivi, värvid on roheline, punane ja hõbedane.

„See variant vastab sada protsenti heraldikanõuetele,” selgitas Urmas Naudre.

Teise koha saanud töö märgusõnaga „SWS” (vasakul) auhinnaks pakub komisjon 500 eurot ja kolmanda koha tööle märgusõnaga „Laanelill” (all) 200 eurot.

Komisjoni otsuse peab kinnitama volikogu. Pärast seda peab vallavalitsus esitama vapi– ja lipu kavandi kinnitamiseks riigikantselei sümboolikaosakonnale.

Auhinnafond oli 1500 eurot.

Lääne–Nigula sümboolikakonkursi õiguspärasuse on kahtluse alla seadnud vallakodanik Ahto Lääts, kes on saatnud vallavolikogule kaks sellekohast kirja.

Lääne-Nigula vapp 313. veebruaril volikogule tehtud esimeses kirjas palus ta kuulutada sümboolikakonkurss nurjunuks, sest rikutud on mitut komisjoni enda seatud tingimust ja tähtaega. Lääts leiab, et komisjon on seadusevastane. Seaduse (KOKS) kohaselt pidanuks volikogu moodustatud komisjoni esimees olema volikogu liige, Naudre seda aga ei ole.

Veel kahtlustab Lääts, et komisjon on soosinud praegust võidutööd, sest seda on konkursi käigus muudetud. See tähendab, et komisjon on juba enne võidutöö kinnitamist volikogus autoriga ühendust võtnud.

Naudre sõnul on komisjon tõesti esikoha saanud „Lubriku” autoriga ühendust võtnud ja kavandisse on tehtud riigikantselei märkustele vastavaid parandusi.

„Konkursi korras on kirjas, et muutmised on lubatud,” põhjendas Naudre. Ühegi teise võistlustöö autorite ümbrikuid avatud ei ole. Kui volikogu auhinnaraha saajad kinnitab, avatakse ka nende kolme ümbrikud. Teised konkursil osalenud jäävadki saladuseks, lisas Naudre.

Lääts leiab, et Lääne–Nigula vald ei tohiks juba alguses hakata rikkuma seadusi ja iseenda kehtestatud reegleid.

„Vald on arengustaadiumis, kuid me ei tohi alustada räigete seadusterikkumistega,” kirjutab Lääts volikogule. „Nii võib see edaspidi tavaks muutuda.”

Lääts soovib, et volikogu kuulutaks konkursi nurjunuks. Ta viitab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 33–le, mis ütleb, et igaühel on õigus taotleda volikogult või valitsuselt nende vastu võetud õigusaktidesse muudatuste tegemist või tühistamist, kui õigusaktiga on seadusvastaselt kitsendatud kodaniku õigusi.

Volikogu esimees Andres Kampmann palus Läätse kirjale vastates täpsustada, milliseid Ahto Läätse õigusi on Lääne–Nigula valla sümboolikakonkursiga seadusevastaselt kitsendatud.

6 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Läänlane
8 aastat tagasi

Sellist lauset ei ole kuskil, et võib muudatusi sisse viia või muuta!!!???

Ahto
8 aastat tagasi

„Konkursi korras on kirjas, et muutmised on lubatud,” põhjendas Naudre

Hr Naudre ,te valetate ju ! Ei ole konkursi korras kirjas ,et töid võib muuta.

lõunast
8 aastat tagasi

Tore lugu küll. Korraldame iseendi poolt paika pandud reeglite järgi konkursi ja siis ise rikume neid reegleid. Samal ajal tehes nägu, et kõik on kõige paremas korras. Kõlab endale valetamisena!!!

Mari
8 aastat tagasi

Ei meeldi see sümboolika,vaid väravaga nagu enne!Miks rahvalt ei küsita-igatahes seda EI SOOVI!

Läänlane
8 aastat tagasi

mind huvitab “Lubriku” algne versioon, milline ta välja nägi enne muudatuste sisseviimist? Kas ta ei vastanud 100% heraldika nõuetele? Või saan ma valesti aru? Sellisel juhul ei saa öelda: „See variant vastab sada protsenti heraldikanõuetele,” selgitas Urmas Naudre.

Ahto
8 aastat tagasi
Reply to  Läänlane

Algne variant oli vist neljavärviline. See ei ole lubatud. Ka kolmanda värvi kasutamiseks peab mõjuv selgitus olema.Muudetud on ka heraldilist selgitust.