Tänavune maksimaalne töötule makstav kindlustushüvitis on 1176 eurot

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Töötukassa

Töötuskindlustushüvitist on 2014. aastal võimalik saada maksimaalselt 1176 eurot kuus, minimaalne töötuskindlustushüvitis on käesoleval aastal 165 eurot kuus.

Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Sellel aastal on keskmine ühe kalendripäeva töötasu 25 eurot ja 29 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel, teatas töötukassa.

Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50 protsenti ja seejärel 40 protsenti kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele. Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir, milleks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal. 2014. aastal on hüvitist võimalik saada esimesel sajal päeva 37 eurot ja 94 senti päevas ja alates 101. päevast 30 eurot ja 35 senti päevas.

Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal 592 508 inimest, mis on 2616 inimest rohkem kui 2012. aastal.

Alates 1. jaanuarist kasvas ka töötutoetuse päevamäär 3 eurot ja 62 sendini päevas, eelmisel aastal oli töötutoetuse päevamäär 3 eurot ja 27 senti. Töötutoetuse 31-kordne päevamäär on 112 eurot senti.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
kus ja kuidas saada
8 aastat tagasi

1176 eurot kuus?? … Väga mittemidagiütlev artikkel.