Märtsis langes registreeritud töötute arv

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Eesti töötukassa teatel oli märtsi lõpus töötuna arvel 49 296 inimest ehk 7,5% tööjõust (16-aastastest kuni pensioniealisteni).

Märtsis võttis end töötukassas arvele vähem inimesi kui aasta kahel esimesel kuul. Kokku registreeris end kuu jooksul töötuna 6042 inimest. Arveloleku lõpetamisi oli märtsis võrreldes eelmise kuuga veidi vähem.

54%-l juhtudest oli arveloleku lõpetamise põhjuseks tööleminek. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib töötukassa väitel öelda, et tegelik hõivesse liikujate osakaal on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Märtsi jooksul oli töötuna arvel 54 638 inimest, kuu lõpus oli registreeritud töötute arv 49 296. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on registreeritud töötute arv vähenenud veerandi võrra ja registreeritud töötuse määr on langenud 10,1%-lt 7,5%-le. Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr märtsis jätkuvalt Ida-Virumaal (13,1%) ning madalaim Tartumaal (5,0%).

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on registreeritud töötute arvu vähenemine ootuspärane, aga esiletoomist väärib läbi aegade suurim erinevatel koolitustel osalejate arv. Märtsis täiendas töötukassa kaudu oma oskusi üle 7000 inimese, eelmisel aastal samal ajal oli see arv veidi alla 2500 inimese, täpsustas Paavel.

Varasema töökogemusega registreeritud töötute osakaal kõigist registreeritud töötutest oli veebruari lõpus 90%. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (21%), kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised, lihttöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajaid (17%).

Võrreldes jaanuari ja veebruariga kasvas märtsis oluliselt uute lisandunud tööpakkumiste arv. Kuu jooksul lisandus 4307 uut tööpakkumist ja kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7199. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23%) ning oskus- ja käsitöölistele (22%). Järgnesid seadme- ja masinaoperaatoritele (16%) ning lihttöölistele (14%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales märtsis 7802 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1169 inimest. Tööpraktikal osales 845, tööharjutusel 730 ning tööklubis 888 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1898 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 42 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 63 uut töökohta. Palgatoetusega oli veebruaris töötamas 2070 inimest. Lisaks osales veel 1516 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis märtsis töötuskindlustushüvitist 10 593 inimesele ehk 19% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 311 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligi 2,8 miljonit eurot. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai märtsis 10 107 inimest ehk 18% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa märtsis 451 inimesele. Keskmine veebruaris määratud hüvitis oli 1301 eurot ja hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 501 tuhat eurot.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa märtsis 125 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1680 eurot ja hüvitisteks maksti veebruaris 202 000 eurot.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments