Omavalitsusjuhtide aasta. Danguole Tamberg: Lähiaastail investeerime rohkem Noarootsi inimestesse

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Noarootsi vald võib möödunud aastat pidada stabiilselt positiivseks.

Kordaminekuist väärib äramärkimist, et valla keskuses alustas tööd apteek, käima hakkas pangabuss.

Rekonstrueeriti kultuurimaja katus, Österby sadamasse paigaldati ujuvkai ja ujumissild, Saare tee sai uue mustkatte, rekonstrueeriti Sutlepa vee– ja kanalisatsioonisüsteem, Pürksis valmis jäätmehoidla.

MTÜde eestvedamisel jätkusid tervise– ja huvitegevuse projektid Vööla mere tervendamisel. Sutlepa ja Pürksi vabaajakeskus on käivitunud, neid kasutatakse aktiivselt.

Hea meel on selle üle, et siseministeeriumi uuringu kohaselt oli Noarootsi vald möödunud aastal omavalitsuste võimekuse pingereas kuni 2000 elanikuga kohalike omavalitsuste hulgas viiendal kohal, üldises arvestuses finantsoludelt seitsmendal ja heaolus 14. kohal.

Murelikuks teeb, et kuigi novembri seisuga on valda lisandunud 46 uut elanikku, on saldo ikkagi kergelt negatiivne lahkujate kasuks.

Ääremaa vallal on raske seista vastu Tallinna tõmbele ja soodustustele. Näeme noorte perede kasvavat huvi maale elama asuda. See annab lootust, et leidub aina rohkem inimesi, kes linna stressirohkest õhkkonnast eemale soovides valivad uueks elupaigaks just Noarootsi valla.

Uuel aastal jätkame pooleliolevaid tegevusi ja projekte. Usun, et uue vallavalitsusega tuleb ka uus tuul purjedesse. Sisukamaks ja mitmekesisemaks tahaks muuta huvitegevuse, et igas eas vallaelanikel oleks võimalus sellest osa võtta; sotsiaalteenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi.

Perspektiivseks peame elamumaa kruntide väljaarendamise projekti, et luua soodsaid võimalusi Noarootsi elama tulla soovivaile peredele.

Et viimastel aastatel on palju investeeritud ehitusse, peame oluliseks lähiaastail investeerida rohkem inimestesse, et Noarootsis oleks kõigil hea elada ja töötada.

Positiivne on, et järgmisel aastal tõuseb kõigi valla ja valla allasutuste töötajate palk keskmiselt kaheksa protsenti, mis loodetavasti ületab elukalliduse tõusu.

Soovin kõigile uueks aastaks rõõmsaid sündmusi, mõistmist, hoolivust ja tolerantsust! Head ja õnnelikku uut aastat!

Danguole Tamberg
Danguole Tamberg,
Noarootsi vallavolikogu esimees

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments