Üleskutse alkoholiprobleemide leevendamiseks kohalikul tasandil

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

27. augustil, 2013. aasta omavalitsuste valimiste eel tegi Terve Eesti koos partneritega üleskutse Eesti erakondadele ja valimisliitudele rakendada väljapakutud tegevusettepanekuid alkoholikahjude ennetamiseks ja vähendamiseks kohalikul tasandil.

Alkoholi liigtarvitamine toob kaasa märkimisväärse inimressursi kaotuse – nii kodulinnas, -vallas kui kogu riigis. Enamasti on kohalikud omavalitsused need, kelle rolliks on seista silmitsi alkoholi liigtarvitamisest tulenevate sotsiaalsete probleemide, kaasnevate kulude, töövõime languse ning kuritegevusega. Alkoholi liigtarvitajad ei kahjusta vaid ennast, vaid ka end ümbritsevaid inimesi – vanemaid, õdesid-vendi, elukaaslasi, lapsi, sõpru, kolleege, naabreid ja teisi kohalikke elanikke.

Inimeste liigne alkoholilembus piirab kohaliku majanduse arengut ja kurnab omavalitsuse vastutusala. Paljude omavalitsuste tulevikusihid nagu pikaajalise töötuse vähenemine, sotsiaalse toimetuleku paranemine, ettevõtluse areng ja investeeringute toomine paikkonda on otseselt mõjutatud alkoholi liigtarvitamisest. Pikemaajaliste arengueesmärkide saavutamiseks tuleb kohalikel omavalitsustel asuda tõsiselt tegelema ka alkoholiprobleemidega, mis iseenesest ei vähene.

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et alkoholi liigtarvitamist saab kõige edukamalt mõjutada riiklikul tasandil, reguleerides alkoholi hinda, kättesaadavust ja reklaami. Samas saab kohalikul tasandil teha samme, mida riiklikul tasandil teha on keeruline – kohalik omavalitsus saab kiiresti ja dünaamiliselt mõjutada alkoholi tarvitamise keskkonda, muutes turvalisemaks oma territooriumil asuvad avalikud alkoholi tarvitamise kohad.

2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiste eel pakume Eesti erakondadele ja valimisliitudele välja mõned maailmas tunnustust leidnud tõhusad ennetusmeetmed alkoholi tekitatud kahjude ennetamiseks ja vähendamiseks. Tegevused on suures osas suunatud alaealiste ja noorte kaitseks. Alaealiste ja noorte liigne alkoholitarvitamine seab nende areneva aju ohtu sõltuvusteks täiskasvanueas, mistõttu on alaealiste ja noorte joomise vältimine oluline prioriteet nii igale lapsevanemale, valla- ja linnajuhile kui ka ühiskonnale tervikuna.

Tulemusrikkaim on samaaegselt ellu viia kõik alltoodud tegevused, sest üksikute meetmete elluviimisel on edu tõenäosus väike.

Samas kutsume Eesti valijaid lähenevatel valimistel üles hääletama nende erakondade ja valimisliitude poolt, kes avaldavad selget valmisolekut alkoholi liigtarbimist ja sellest tulenevaid kahjusid vähendada.

Tegevusettepanekud:

1. Teha läbimõeldud huviharidus lastele ja noortele alkoholist kättesaadavamaks
Inimese arengu seisukohast on loomulik, et teismeea saabudes vastanduvad noored vanematele ja võtavad riske. See on neile bioloogiliselt kasulik õpetades iseseisvalt mõtlema ja otsustama. Kohalikud omavalitsused saavad teha noortele kättesaadavaks läbimõeldud huvitegevused kunstide, spordi, teaduse ja tehnika vallas, kuhu noortel on võimalik oma energiat suunata. Hästi korraldatud huvitegevus võimaldab noortel võtta mõtestatud riske, samal ajal oma teadmisi, oskusi ja vilumusi arendades. Ühtlasi aitab vähendada probleemset käitumist ning sõltuvusriske. Lisaks on see investeering tegusatesse täiskasvanutesse tulevikus, kes on algatusvõimelised, loovad, mitmekesiste oskustega ning kompetentsed osalema nii järjest arenevas loomemajanduses kui tööturul laiemalt.

2. Arendada koolides alkoholivaba ja õpilasi toetava kasvukeskkonna põhimõtteid
Koolides on positiivne ja õpilasi toetav õhkkond, kool teeb tihedat koostööd lapsevanematega ja vajadusel tugiteenustega, riske märgatakse varakult ning osatakse neile reageerida, õpilasi kaasatakse koolielu korraldusse. Aineõpetajatele ja juhtkonnale on appi kaasatud pädevad koolipsühholoogid, huvijuhid ning vajadusel ka koolivälised spetsialistid. Alkoholi- ja uimastiprobleeme ei eitata ega varjata ning uimastiprobleemidega lapsi ja perekondi ei häbimärgistata vaid aidatakse.

3. Piirata alkoholi müüki avalikel üritustel, kus saavad osaleda lapsed
Kohalik omavalitsus väljastab alkoholi müügiloa vaid selliste avalike ürituste puhul, kus lastel pole võimalik osaleda. See tähendab vanusepiirangu nõuet kõigile üritustele või piiratud aladele suurematel üritusel, kus müüakse alkoholi. Piirangu eesmärk on tagada laste õigus alkoholivabale keskkonnale, võimlaus veeta vaba aega kainete vanemate ja teiste kainete täiskasvanutega. Samuti aitab see vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele – täisealised sõbrad ei saa seda neile osta. Ühtlasi aitab nimetatud piirang juurutada ühiskonnas normi, mille kohaselt alaealised ja alkohol ei käi kokku ning alkohol ei pea enesestmõistetavalt kuuluma vaba aja tegevuste juurde.

4. Tõhustada koostööd korrakaitseorganite ja kaupmeestega, piiramaks alkoholi müüki alaealistele
Kohalik omavalitsus tagab, et tema territooriumil asuvad alkoholi müügipunktid ei müü alkoholi alaealistele. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb teha tihedat koostööd kohalike kaupmeeste, korrakaitseorganite ja elanikega. Kaupmehed peavad üheselt järgima seadust, mis sätestab, et alkoholi müük on alaealistele keelatud. Korrakaitsega koostöös on oluline teha järelvalvet kohalike kaupmeeste üle, kuid mitte ainult. Üheskoos kaupmeeste, korrakaitsjate ja kohalike elanikega tuleks avameelselt arutada ja leida peamised kohalikud põhjused, miks ja kuidas alaealised alkoholi kätte saavad. Olukorra parandamisse saavad anda panuse kõik osapooled, sh kohalikud elanikud jättes alaealistele alkoholi ostmata.

5. Lõpetada alkoholi müük tund enne baaride sulgemist
Kohalik omavalitsus tagab, et tema territooriumil tegutsevad vabaaja asutused ja üritused lõpetavad alkoholi müügi tund enne ametlikku sulgemist või ürituse lõppu. Tegevus lähtub teadmisest, et sel viisil on võimalik vähendada meelelahutusasutustes (ja nende ümbruses) esinevaid õnnetusi, vägivallajuhtumeid ja väärtegusid. Kõige olulisem on tegevuse elluviimisel järelvalve tagamine – tuleb järjepidevalt kontrollida piirangute rakendamist. Ilma järelvalveta ei pruugi piirang anda soovitud tulemusi. Samuti tuleb meeles pidada, et tulemused ei pruugi tulla üleöö – tuleb olla kannatlik ja anda aega piirangu mõjumiseks. Selle meetme eripäraks on asjaolu, et see piirab liigtarvitajaid.

6. Teha sisulist koostööd naaber-omavalitsustega alkoholikeskkonna korrastamisel
Kohalik omavalitsus teeb alkoholipoliitika elluviimisel koostööd naaber-omavalitsustega. Eesti puhul tuleb arvestada, et kohalikud omavalitsused on enamasti väikesed ning vahemaad eri omavalitsuste kaupluste, meelelahutusürituste või -asutuste vahel on väga lühikesed. Seega ei pruugi olla väga mõistlik kehtestada vastavad piirangud väiksemal omavalitsusel üksinda vaid just koos ümbritsevate valdade või linnadega.

7. Vähendada või loobuda alkoholi pakkumisest kohaliku omavalitsuse korraldatud ja rahastatud üritusel.

Terve Eesti Sihtasutus
Eesti Psühhiaatrite Selts
Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinik
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Domus Dorpatensis
Eesti Väitlusselts
Eesti Onkoloogide Liit
Eesti Skautide Ühing
MTÜ Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskus

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jodecy
9 aastat tagasi

At last some ranlitaioty in our little debate.

Sadama 5 toimetus
10 aastat tagasi

Kui vaadata võimutasandit siis seal on kainest mõtlemisest tõsine puudus. Sealt kopeerub see ümber tavakodaniku tasandile. Sageli on tunne et kohalikku lehte kirjutatakse ka ebakaine mõistuse pinnalt ebakainele inimesele. Nii et rohkem kainet mõistust ja igati asjakohane artikkel.

Gen.
10 aastat tagasi

Minul pole alkoholiga kunagi probleeme olnud- alati on midagi baarikapis. Ravida tuleks neid,kes õigel ajal omale midagi ei varu ja siis uduste silmadega kõrtsi kakerdavad….

nojah...
10 aastat tagasi

Väga tervendav ja edumeelne oleks, kui Riigivolikogu ruumides enam ei müüdaks ning ei tohiks tarvitada alkoholi.