0

Noarootsi esinduskokku pürivad uued ühendused

Riina Tobias

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Sutlepa vabaajakeskuse avamist 2011. aastal peavad kohe lõppeva valitsemisaja suureks saavutuseks nii volimehed kui ka vallarahvas. Foto: Arvo Tarmula
Sutlepa vabaajakeskuse avamist 2011. aastal peavad kohe lõppeva valitsemisaja suureks saavutuseks nii volimehed kui ka vallarahvas. Foto: Arvo Tarmula

Noarootsi valla üheksaliikmelisse volikokku kandideerib veerandsada inimest viies uue näoga nimekirjas — kaks endist suurjõudu on lagunenud, nende liidrid vallast läinud.

Nimekirju on palju, nende lubadused aga suhteliselt sarnased: parandada valla hariduselu, jätkata eakate aitamist samas vaimus, seista noarootslaste eest.

2009. aasta valimised olid Noarootsis erakordsed. Duelli pidasid kaks aastakümmet valda juhtinud Keskerakond, eesotsas Ülo Kalm, ja Kalmu troonilt tõukamiseks loodud valimisliit Parem Noarootsi Rein Vatku juhtimisel.

Parem Noarootsi sai volikogus viis, Keskerakond neli kohta. Poole valitsemisajast oli vallavanem Aivar Kroon, teise poole Annika Kapp.

Tänavu sügiseks on volikogust ja Noarootsi poliitikast lahkunud mõlemad toonased juhid — Kalm ja Vatku pürivad Haapsalu volikokku.

Kõik praegused volikogu liikmed kandideerivad, kuid uutmoodi nimekirjades. Keskerakonna read on ahenenud poole võrra, Paremat Noarootsit enam ei ole, lisandunud on kaks uut valimisliitu ja üksikkandidaat.

Õigupoolest jätkabki 2009. aasta vaimus ainult Reformierakond, kus kandideerib üks inimene — Alar Uus.

Keskerakonna 2009. aasta 13–liikmelisest nimekirjast on alles neli nime — Belovas, Neemrand, Tulvik ja Järv. Liitunud on kaks uut kandidaati, Malmet ja Rudein, kes Keskerakonda ei kuulu.

Erakonna esinumbri ja praeguse volikogu esimehe Vladimir Belovasi sõnul ei ole vallas lihtsalt rohkem kohalikke keskerakondlasi, kes tahaksid volikokku minna.

Nimekirja pikendati kahe erakonnavälise nime võrra esiteks selleks, et jääks alles võimalus üheksaliikmelises volikogus enamus saada.

Teiseks ei ole erakondlik kuuluvus Belovasi sõnul maal oluline. „Minnakse eri lippude all, aga lõpuks aetakse ikka ühte asja, seda, mis vallale parim, ja erakondlikud käsud ei loe. Nii oli minu ajal, oli Vatku ajal ja Kalmu ajal,” rääkis Belovas.

Valimisliidus Koduvald Noarootsi on kandideerijaid neli — Endel Pelapson ja Mart Vahtel endisest Parema Noarootsi liidust ning Toomas Tammeorg ja Elari Piip uutena.

Kõige rohkem, 13 kandideerijat on valimisliidu Meie Ühine Noarootsi nimekirjas. Liidus kandideerib enam praegusi volinikke — viis inimest. Schönberg, Laidmets, Kask ja Pärnaste on endisest Paremast Noarootsist, Tamberg kandideeris viimati Keskerakonnaga. Ülejäänud kaheksa möödunud korral ei kandideerinud.

Valimisliitude esindajad Endel Pelapson ja Silver Schönberg kinnitasid justkui ühest suust, et liitudel ei ole Parema Noarootsi ega parteidega sisulist seost ja nimekirju ühendab vaid soov valla tulevikku panustada.

Vallavanemakandidaati ei soovinud nimetada ei Pelapson, Belovas, Schönberg ega Uus.

Terve Läänemaa ainsa üksikkandidaadi, Noarootsis kandideeriva Urmas Virksiga ei õnnestunud Lääne Elul ühendust saada.

Mille eest lubate volikogus võidelda? Palun konkreetselt.

Endel Pelapson, VL Koduvald Noarootsi: Esiteks lõpetada vallavalitsuse juhtimises ainuvalitsemine, praegu puudub koostöö. Teiseks arendada valda arengukava ellu viies.

Kolmandaks toetame uute ettevõtete sündi ja siinsete püsimajäämist. Neljandaks, et säiliksid lasteaed ja kool, et vallas oleks võimalik väärikalt elada ja iga inimene tunneks end väärtuslikuna.

Vladimir Belovas, Keskerakond: Meie esindajad on volikogus olnud neli järjestikust koosseisu. Praegu on Noarootsi 2000 elanikuga valdadest võimekuselt riigis viies ja elanike heaolult riigis 11.

Kuulame ja kuuleme oma inimesi ja seisame elamisväärse Noarootsi eest kõigile. Valdade ühinemise kampaaniaga ei kavatse me kaasa minna.

VL Meie Ühine Noarootsi: Liidu manifestis on 20 lubadust, millest konkreetsemad on taotleda raha tööstuspargi rajamiseks ja kergliiklusteede ehitamiseks, arendada välja Österby sadama– ja puhkeala, rekonstrueerida Hara sadam, muuta tolmuvabaks tihedama liiklusega ja tihedamat asustust läbivad kruusateed, rekonstrueerida kultuurimaja saal.

Tagada tasuta õppevahendid lasteaias, toetada väljasõite kultuuri– ja spordiüritustele, tasuta ühissõiduk neljapäeviti linnas arsti juures vm käimiseks, täiendada Sutlepa keskuse välisvalgustust, taastada KIKi toel Vööla meri, käivitada koos Ridala vallaga kampaania Noarootsi–Uuemõisa ülemeretee rajamiseks.

Investeerida inimestesse ja Noarootsi identiteeti.

Alar Uus, Reformierakond: Uuemõisa otsetee — üks tõmbekeskus on ju Haapsalu, oleks kergem liikuda ja rahvast valda juurde saada.

Võitlen hariduselu toetamise eest. Teeme kõik, et põhikooli kolmas aste ei kaoks. Selleks peame gümnaasiumiga koostööd tegema. Meil on väga palju õpetajaid samad. Möödunud aastal sai 11 lõpetanust 7 Noarootsi gümnaasiumisse sisse — väga hea tulemus, ei näe küll, et tase kehv oleks.

Tahan võidelda Euroopa Liidu fondide raha Noarootsi toomise eest. Vallas on üks väga hea projektikirjutaja, aga tema jõust ei piisa — loodan leida võimalusi, et rohkem projektikirjutajaid siia saada.

Kui liitumisest juttu tuleb, siis mina olen Haapsaluga liitumise poolt.

Mida teha, et Noarootsis oleks rohkem lapsi, noori?

Pelapson: Toetame huviringe ja huvikoolides õppimise võimalust. Vallas on lasteaed ja kool ning vaba aja veetmise võimalused, hea pinnas laste sünniks. Positiivne märk on sünnitoetus. Tutvustada noortele tegutsevaid ettevõtteid ja neis töötamise võimalusi.

Belovas: Küsime, mida nad vajavad, ning toetame neid nõu ja jõuga.

Schönberg: Oluline on leida kohapeal võimalusi uute töökohtade loomise soodustamiseks. Seisame Noarootsis hea alus–, põhi– ja gümnaasiumihariduse säilimise ja arendamise eest, et meil saaksid lapsed parimat haridust. Toetame laste huviharidust. Pakume noortele peredele head ja turvalist elukeskkonda. Täiustame noorsootööd ja mitmekesistame noortele pakutavaid vaba aja veetmise võimalusi.

Uus: Töökohtade loomine vallas on keeruline, otseühendus Haapsaluga on hea võimalus — töökohad oleks seal.

Mida lubate eakate heaks teha?

Pelapson: Muuta sotsiaaltöö tõhusamaks, et abi saaks iga vajaja. Jätkame eakate inimeste sõidutamist kauplusse ja apteeki–arstipunkti. Rahastame nende klubilist ühistegevust. Peame vajalikuks remontida sotsiaalmaja, parandada sealsete olmetingimusi.

Belovas: Juba nõukogude ajal hoolitsesin, et meil oleks vanadekodu, kus igal inimesel on oma tuba. Nii on see ka nüüd. Perearst võtab iga päev inimesi vastu samas majas. Sellest aastast on Pürksis apteek.

Vald maksab vanematele inimestele ravimitoetust. Kahel päeval nädalas sõidutab valla buss kaugemate piirkondade inimesi kauplusse. Eakate klubile pakub vald kooskäimiseks ruume. Pangabuss käib regulaarselt.

Selles vaimus jätkame.

Schönberg: Toetame valla äärealade eakaid sõiduks kauplusse, eakate koosviibimisi ja väljasõite üritustele. Otsime võimalusi sotsiaalteenuste parandamiseks, et toetust ning sellekohast teavet saaksid kõige enam abi vajavad inimesed.

Uus: Tuleks samamoodi jätkata. Töö, mis tehakse, on päris hea. On eakate maja, toetatakse raskes seisukorras eakaid.

Kuidas arendada vallas ettevõtlust?

Pelapson: Olla ettevõtjale hea partner, pakkuda asjatundlikku infot ja vallast sõltuvat abi.

Belovas: Vald saab ainult anda nõu, korraldada kohtumisi Läänemaa arenduskeskusega, soodustada mõnemehefir-made loomist. Suurt tööstust või kaevandust siia ei organiseeri.

Schönberg: Taotleme raha toetusfondidest tööstuspargi rajamiseks. Teeme koostööd ja kaasame kohalikke ettevõtteid valla arendamisse. Kahjuks on valla võimalused ettevõtluse arendamiseks küllalt piiratud, näiteks riigilt munitsipaalmaa saamine, maksusüsteem, dividendide maksustamine, sihtfinantseeringud ettevõtlusele maapiirkonnas jm.

Uus: Turismi kaudu. Tuleb piirkonda rohkem turismiobjektina tutvustada. Hea mõte on mõne oma sündmuse, ürituse korraldamine, traditsiooni leidmine. Türil on näiteks lillelaat. Mul on mõte küll, aga ei tahaks praegu rääkida.

Parem Noarootsi täitis 2009. aasta lubadustest poole

Eelmised kohalikud valimised võitnud valimisliidu Parema Noarootsi toonaste lubaduste täitmist kommenteerib liidu juhtfiguur ning kolm ja pool aastat vallavolikogu esimehena teeninud Rein Vatku.

Ettevõtlusele kaasaaitamine — koolitused, mentorid, abi firma loomisel. Ositi tehtud. Ettevõtjaid, kes oleksid tahtnud sellist abi, ei olnud. Siiski, vald andis tasuta ruumid ja aitas reklaami teha kohvikul Birkas, aga ettevõte kooles ära. Ka MTÜ Tervem Noarootsi sai tasuta ruumid — volikogu esimehe kabinet oli nende käsutuses.

Laekuva tulumaksu osatähtsuse suurendamine eelarves. Tehtud. Maksutulu läks Aivar Krooni ajal hüppeliselt üles, sealt pärinesid ilusad keskmised sissetulekud. Näiteks Skype’i arendusdirektor oli Noarootsi sisse kirjutatud. Kui volikogu Krooni maha hääletas, kirjutasid need tegelased end välja.

Eurotoetuste tõhusam ärakasutamine. Tehtud. Toetusrahaga valmis Sutlepa vabaajakeskus ja rekonstrueeriti Österby sadam.

Valla kultuurielu elavdamine. Osaliselt tehtud. Kultuurielu ei halvenenud, ei paranenud. Kooskäimistraditsioonides oli meil ikka edusamme: Hara küla selts muutus väga aktiivseks ja Sutlepa vabaajakeskuses hakkas koos käima–suhtlema ümbruskonna rahvas, vist said kangasteljed sinna üles.

Österby sadama käikulaskmine, supluskoha ehitus. Tehtud. Suvel sai sisse viimane ujuvkai veesõidukite kinnitamiseks, on ka supluskoht kuivkäimla ja riietuskabiiniga.

Telkimis– ja lõkkekohtade rajamine randadesse. Tehtud. Tallinna surfarid on nende alalised kasutajad.

Pürksi–Österby ja Pürksi–Saare kergliiklustee arendamine. Tegemata.

Kaasaaitamine korteriühistuste tekkele. Tegemata. Saime ühe maja inimesed ühistut moodustama, kuid vormistatud see veel pole.

Naabrivalve sisseseadmise toetamine. Osati tehtud — Hara külas.

Parandada vallavolikogu ja –valitsuse töö läbipaistvust. Tegemata. Vahest see kõige läbipaistvam pole, on nagu varemgi.

Valla andekate noorte õpingute toetamine. Tehtud. Vald premeerib põhikoolilõpetajaid, kel head tulemused.

Turistide huvi suurendamine Noarootsi valla vastu. Tegemata. Seni on vaid Roosta ja Noarootsi kirikud huvi üleval hoidnud.

Dirhami sadama kui merevärava väärtustamine. Nüüd lisandus Dirhamis kalandusalane kompleks, eestvedaja sadama omanik Mart Vahtel.

Parandada vallanoorte tööhõivet, korraldades neile abitöid koos valla ettevõtjatega. Tegemata. See on kõige viletsam.

Põhikoolihariduse taseme tõstmine, et Noarootsi gümnaasiumisse saaksid kohalikud sisse. Ositi tehtud. Sel aastal läks vist rekordarv kohalikke lõpetanuid Noarootsi gümnaasiumisse. Põhikooli prioriseerimist ajas Aivar Kroon, kuid tekkis tohutu vastuseis ja ta kaotas koha.

Vabaajakeskuse loomine. Tehtud. Vabaajakeskusi sai selle valitsemisperioodiga käima kaks, üks Pürksis ja teine Sutlepas.

Looduslähedase elukeskkonna väärtustamine noorte jaoks. Tehtud. Pürksi mõisa abihoonesse ehitati nüüdisaegne loodusinfokeskus, mida haldab Noarootsi gümnaasium.

Eakate transporditeenuse parandamine. Ositi tehtud. Korraldati edasi eakate poeringe, nagu oli varem.

Vanadekodu ehitamine. Tegemata. Läks luhta.

Apteegi rajamise soodustamine. Tehtud. Apteek on rajatud. Puhtalt vallavanema Annika Kapi asjaajamine. Seesama kohvik, mis kooles — selle ruumid andis vald Südameapteegile kasutada sümboolse rendi või mittemillegi eest.

Rein Vatku avaldas ka poolehoidu Noarootsi liitmisele teiste valdadega ja Tahu külast Uuemõisa otsetee ehitamisele. Tegemata ja tegemata.

Uuemõisa otsetee eest töötati. Silma looduskaitseala tegi arenguplaani, mis keelas Tagalahele tammi ehitamise. Aivar Kroon tõstis kõvasti kisa, et Uuemõisa–Tahu teed on sinna vaja, ja Silma inimesed nõustusid, et see võimalus jääb.

Ka Annika Kapp ajas tugevalt ja ajab tänase päevani ühendustee asja, aga raha käib suurel määral valitsuse, st Läänemaa Reformierakonna kaudu, kuid nende seltskond otsustas, et prioriteet on raudtee taastamine ja pole mõtet kahte trummi taguda.

Ühinemise asjus ei suutnud me Parema Noarootsi liikmetega konsensust leida. Liitumise poolt olime mina ja Ülo Kalm Keskerakonnast. Teised kõik olid vastu.

2009. aasta Parema Noarootsi nimekirjast kandideerivad tänavu Silver Schönberg, Margus Laidmets, Aime Pärnaste ja Margus Kask valimisliidus Meie Ühine Noarootsi ning Endel Pelapson ja Mart Vahtel liidus Koduvald Noarootsi.

Loe paberlehest, mida arvavad kohaliku võimu tegemistest möödunud nelja aasta jooksul Noarootsi valla elanikud ise!

Noarootsi vallavolikogu liikmekandidaatide koondnimekiri

Valimisliit Koduvald Noarootsi
nr 101 Toomas Tammeorg
nr 102 Endel Pelapson
nr 103 Mart Vahtel
nr 104 Elar Piir

Eesti Keskerakond
nr 105 Vladimir Belovas
nr 106 Tiina Järv
nr 107 Ivar Malmet
nr 108 Üllar Neemrand
nr 109 Elna Rüdein
nr 110 Tiiu Tulvik

Valimisliit Meie Ühine Noarootsi
nr 111 Silver Schönberg
nr 112 Danguole Tamberg
nr 113 Margus Laidmets
nr 114 Helgi Kliss
nr 115 Margus Kask
nr 116 Ene Tšarnet
nr 117 Aivo Hirmo
nr 118 Aime Pärnaste
nr 119 Erlend Kotkas
nr 120 Argo Klopman
nr 121 Andres Tsarnets
nr 122 Mait Maddisson
nr 123 Kaili Leht

Eesti Reformierakond
nr 124 Alar Uus

Üksikkandidaat
nr 125 Urmas Virks

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz