Üliõpilased võivad taotleda 500eurost stipendiumi

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS) kuulutas välja konkursi, et premeerida üliõpilasi Lääne maakonna huve käsitleva silmapaistva teadustöö eest.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata avaldus ülevaatega oma õpinguist, erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, väljavõte õpingukaardist, koopia uurimis- või arendusprojektist või uurimusest ja soovitus.

Taotlused tuleb esitada 6. veebruariks. 8. veebruaril vaatab komisjon taotlused läbi, ütles LETSi juhataja Hele Leek-Ambur.

Mullu anti välja kaks 500eurost stipendiumi. Ühe sai Merle Soots, kes uuris põlengute mõju Tänavjärve raba taimkattele. Tõnis Aido töö käsitles Taebla aleviku liikluskorraldust.

LETSi asutasid 2008. aastal Tallinna ülikool ja Läänemaa Omavalitsuste Liit Haapsalu kolledži juurde.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments