Seadusemuudatus kehtestab kaitseala loomisele ajapiiri

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Nõva mets. Foto: Arvo Tarmula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eile riigikogus esimesel lugemisel olnud looduskaitseseaduse muudatused korraldavad ümber kaitseala loomise ja raskendavad maaomanikel mereäärte sulgemist.

Kaitse alla võtmise ettepaneku puhul lubab seadus piirata seal toimetamist, et tagada loodusväärtuste säilimine. Praegu ei ütle seadus aga midagi selle kohta, kui kaua võib kaitseala moodustamist kaaluda.

„Kaitse alla võtmise protsess võib seetõttu kesta aastaid ning omanikud ei saa kogu selle aja jooksul oma omandit kasutada. Meie ettepanek on, et maaomanikule saaks piiranguid kehtestada ainult kuni 28 kuuks, selle ajaga tuleks siis langetada ka otsus, kas looduskaitseala loomine on vajalik või mitte,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

„Kuna kaitsealad tähendavad paratamatult tõsiseid piiranguid maaomanikele, peab nende loomine olema alati põhjalikult läbi kaalutud. Kogu kaitse alla võtmise kulg peab olema senisest avatum ja põhjendatum, seda nii otsustajate kui ka ettepanekute ja vastuväidete esitajate poolt,” lisas minister. Põhjalikumalt tuleb tulevikus analüüsida ka seda, kas kaitseala loomisele on alternatiive; samuti peab ettepanekutele ja vastuväidetele vastama senisest sisukamalt – selleks näeb seadusemuudatus ette ka rohkem aega.

Seadus hakkab keelama ka maaomanikel takistada ligipääsu kallasradadele. Muudatusega kohustatakse maaomanikke tagama inimestele ligi- või ülepääsu kallasrajale ka siis, kui näiteks maaparanduseks on olnud vaja kaevata kraave või piiratud rannaniitudel karjatatavaid loomi aiaga. „Kui maaomaniku soov aeda püsti panna või kraavi rajada on piisavalt põhjendatud, on tingimuseks ikkagi läbipääsu võimaldamine kallasrajal liikujatele ehk värava, purde või silla ehitamine,” märkis minister.Rannaniite hooldavate loomade tarbeks aedade paigaldamine on edaspidi võimalik ainult kohaliku omavalitsuse kirjaliku loa alusel. Kui sellist luba ei ole, ei ole ka aia panek või kraavi rajamine lubatud.

Edaspidi on keelatud jahiloomade lisasöötmine rahvusparkides, looduskaitsealadel ja püsielupaikades, et vähendada nende loomade poolt tekitatavat kahju ohus olevatele kaitsealustele liikidele.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments