Nõva vald kasutab jääke ja loodab müügile

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Nõva valla 2012. aasta 461 262 euro suurune eelarve on tasakaalus tänu kolmekümne tuhande eurosele reservile ja kinnisvara müügile.

Eelarve tuludeks on kavandatud 430 734 eurot ja kuludeks 461 262 eurot. Tuludele lisatakse eelmiste aastate jääki 30 528 eurot.

Tulumaksu on valla raamatupidaja Sirje Laas planeerinud isegi 250 eurot vähem kui mullu laekus. Suurenenud on maamaksu osakaal eelarves, aasta tagusega võrreldes u 9000 eurot.

Volikogu opositsiooniliidri reformierakondlase Peeter Kallase küsimusele, miks maksulaekumine on väga pessimistlikult tehtud, vastas Sirje Laas, et arvestas üldisi maailmamajanduse prognoose, aga kõige rohkem siiski arvatavat elanike arvu vähenemist. “Kõhutunne,” ütles ta.

1883 eurot on vähenenud hariduskulude kate. “Üheks põhjuseks võib olla, et üks õpilane on vähem ja et eri kooliastmes õppijate arv on muutunud, sellest tuleneb ka palgaarvestuse erinevus,” ütles vallavanem.

Ka eelmise aasta jäägi ärakasutamisest ei piisa, et eelarvet tasakaalu saada. “Kui me teeme ainult kõik olulise, mida omavalitsus peab teenustena võimaldama või muidu korraldama, jääb siiski meie eelarve umbes 25 000 euroga defitsiiti,” ütles Aldo Tamm.

Selle raha loodab vald teenida vallavara, Tusari lauda ja Variku korteri müügist.

Ainus investeering ei olegi õieti investeering, vaid ette valmistumine. “Rannaküla veevärgi ja kanalisatsiooni eelprojekti uuendamiseks ja ajakohastamiseks on kavandatud 500 eurot, et saaks koostada rahastamistaotluse,” selgitas Tamm.

Rannaküla nõukogudeaegne veevärk ja kanalisatsioon on amortiseerunud, selgi talvel elasid külaelanikud üle veeta päevi. Reovesi voolab sisuliselt puhastamata kujul merre. “Renoveerimine ja ehitus KIKi toetusega on endiselt plaanis, milleks on vaja valla omaosalust. Vajadusel taotletakse Rahandusministeeriumi kaudu luba võtta pangalaenu. Aga seda siis 2013. aastal,” selgitas Sirje Laas.

Vallavanem kinnitas, et kui peaks tegema ettenägematut tulu, siis pannakse see kõik ootama 2013. aastat, et seda kasutada Rannaküla veevärgi omaosalusena.

 

Nõva vallaeelarve 2012
Põhitegevuse tulud kokku 430734 eurot.
Sealhulgas
– maksutulud 208380 eurot (sh tulumaks 170 000, maamaks 38380)
– tulud kaupade ja teenuste müügist 37700 eurot (sh haridusasutuste kohatasud 27600).
– Sihtotstarbelised toetused 25 115 eurot.
– Riigi toetused tegevuskuluks 130 411 eurot (sh tasandusfondist 7273 eurot)
– muu tegevustulu 29128 eurot (sh põhivarade müük 28178 eurot)
Eelmiste aastate jääk eelarve tulusse, sh.riigitoetuste jäägid 30528.

Põhitegevuse kulud kokku 461262 eurot.
Sellest
– hariduskulud (Nõva Laste Päevakeskuse,Nõva Põhikooli ja kohatasude kulu teiste valdade lasteaedades,koolides, õpilaskodu) 56,7%.
– valitsussektori kulud (vallavolikogu, valitsemise, omavalitsusliitude tegevuses ja muudes ühisliitudes osalemine ) 20,8%.
– sotsiaalteenuste kulud vallaelanike heaks 4,2%.
– spordi-, kultuuri ja vabaaja ürituste kulud 5,7%.
– teede-, majandus- ja keskkonnakaitse kulud 11,8%

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments