Muudatused 2011. aasta tulu deklareerimisel

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

2011. aasta tulude deklareerimisel puudutavad suuremad muutusid tulusid.

Alates 2011. aastast võib finantsvaralt saadud tulult tekkivat maksukohustust edasi lükata reinvesteerimise eesmärgil, kasutades selleks investeerimiskontot. Varem finantsvaralt saadud kasu maksustamise aeg saabus vara võõrandamise või tulu laekumise aastal. Isikud, kes ei kasutanud investeerimiskontot, peavad jätkuvalt tasuma tulumaksu saadud finantsvara võõrandamise kasult.

Lisandunud muudatus lubab FIE-l ettevõtte üle anda oma tegevuse jätkamise eesmärgil, ilma et see tekitaks täiendavaid maksukohustusi. Senini võimaldati ettevõtte vara üle anda ainult mitterahalise sissemaksena. Tuluna ei tule enam deklareerida saadud elatist, samas ei saa ka makstud elatist maha arvata oma tuludest.

Muutunud on annetuste ja kingituste mahaarvamine tuludest. Maksu- ja tolliameti teeninduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde: “Kui varem sai tuludest maha arvata tehtud ja dokumentaalselt tõestatud annetused või kingitused ka riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus- või sotsiaalhoolekande asutusele, kaitseala valitsejale või avalik-õiguslikule ülikoolile, siis 2011. aasta tuludest saab maha arvata ainult need annetused ja kingitused, mis on tehtud isikutele, kes on kantud vabariigi valitsuse poolt tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.“

Inimesele, kes on saanud välisriigis tulu, mida Eestis ei maksustata, rakendatakse maksuvabastusi proportsionaalselt tema Eestis saadud tulu osakaaluga. Varem rakendati maksuvabastusi üldkorras ka nendele, kes said välisriigis tulu, mida Eestis ei maksustata.

Näiteks kui 2010. aastal töötas üks abikaasadest Eestis ja teine välismaal ning välismaal saadud tulu Eestis ei maksustatud, siis tehes ühise tuludeklaratsiooni said abikaasad kasutada 2 x 27 000 krooni maksuvaba tulu ja MTA tagastas ühisdeklaratsiooni alusel veidi üle 362 euro. Juhul kui 2011. aastal jätkus kõik samamoodi, siis ei saa välismaal töötanud abikaasa enam üldist maksuvabastust kasutada ega saa ka teise abikaasa arvelt enam tulumaksu tagasi. Proportsiooni arvestatakse kõigilt maksusoodustustelt, välja arvatud tasutud töötuskindlustusmaksetelt.

Kui varem oli eluaseme müük alati maksuvaba, siis alates möödunud aastast saab eluaseme müügi maksuvabastust kohaldada vaid esimesele tehingule kahe aasta jooksul.

Kui inimene müüs kasuga oma eluaseme veebruaris 2011, siis oli see tehing tal maksuvaba. Kui ta aga müüs teise eluaseme näiteks detsembris 2011, siis see tehing läheb juba maksustamisele, kui ta sai müügist kasu.

2011. aasta tulu saab deklareerida elektrooniliselt läbi e-maksuameti / e-tolli keskkonna alates 15. veebruarist. Samast kuupäevast saab ka eeltäidetud tuludeklaratsioonide väljatrükke MTA teeninduskohtadest.

Anne Osvet,
maksu- ja tolliameti avalike suhete juht

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments