-1.7 C
Haapsalu
Neljapäev, 30. november 2023

6 kuu keskmine portaali küljastajate arv kuus: 60 619

Avaleht Sildid Silvia Lotman

Silt: Silvia Lotman

Metsküla ja Virtsu taotlevad uuesti õiguskaitset

[caption id="attachment_399621" align="alignnone" width="2000"] Tänavu aasta kooliks valitud Metskülale andis võidukarika üle haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Urmas Lauri[/caption] Metsküla ja Virtsu lastevanemad pöördusid taas halduskohtusse taotlusega määrata koolile uuesti õiguskaitse, mille ringkonnakohus tühistas. Metsküla soovib kohtumenetlusse kaasata ka haridus- ja teadusministeeriumi.

Matsalu filmifestival loobus koolisulgejate toetusrahast

[caption id="attachment_395494" align="alignnone" width="2000"] Matsalu loodusfilmide festivali korraldaja Silvia Lotman. Arhiiv[/caption] Matsalu loodusfilmide festivali korraldajad jätavad sõlmimata lepingu, millega Lääneranna vallavalitsus oleks festivali toetanud 7000 euroga. Matsalu loodusfilmide festivali juhatuse liige, looduskaitsja ja Metsküla kooli lapsevanem Silvia Lotman teatas avalikus kirjas Lääneranna vallavalitsusele, et ei ole valmis valla keerukas rahalises ja sotsiaalses olukorras sõlmima 2023. aasta tegevustoetuse lepingut. „Matsalu loodusfilmifestival on loodud võimestama Matsalu rahvuspargi eripära ja kultuuripärandit. Meie ühing töötab suuresti tänu kohalikule ja üle-eestilisele vabatahtlikult tehtud tööle ning meie jaoks on oluline, et inimeste panus kohalikul tasandil oleks väärtustatud,“ kirjutas Lotman vallavalitsusele.

Volikogu ei andnud Metsküla raamatukogule elulootust

[caption id="attachment_395089" align="aligncenter" width="2000"] Lääneranna vallavolikogu polnud nõus Metsküla raamatukogu sulgemisotsust muutma. Foto: Kaire Reiljan[/caption] Lääneranna volikogu ei andnud järele Metsküla kultuuriühingu soovile ning vallas nelja raamatukogu sulgemise otsust ei muudeta. Vallavolikogu otsustas veebruariistungil, et raamatukogud Saulepis, Kirblas, Tuudil ja Metskülas pannakse kinni. Metsküla sellega ei nõustunud ning 6. märtsil esitas MTÜ Metsküla Kultuuriühing vaide, milles taotleti Lääneranna raamatukogude ümberkorraldamise otsuse tühistamist. „Me arvame, et ei ole normaalne, kui nii suurt hulka inimesi puudutav küsimus lahendatakse nii, et nädala lõpus avaldatakse eelnõu ja järgmisel nädalal volikogu hääletab, nagu raamatukogu sulgemine toimus,“ ütles Metsküla kultuuriühingu juhatuse liige Silvia Lotman Lääne Elule. „See ei ole kindlasti normaalne.“ „Me vaatame kõiki nelja suletavat raamatukogu võrdsetel alustel, me ei saa teha erandit ühele,“ põhjendas abivallavanem Jane Mets jäika Metsküla vaide tagasilükkamist.

Virtsu pöördus kooli kaitseks kohtusse

[caption id="attachment_394547" align="alignnone" width="2000"] 24. märtsil kogunes Lääneranna vallavolikogu istungi eel Lihulas vallamaja ette mitusada meeleavaldajat. Foto: Kaire Reiljan[/caption] Virtsu kooli lastevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse, et säilitada üheksaklassiline kool hoones, mille kohalik omavalitsus tahab maha müüa. Lastevanemad kaebasid kohtusse Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsuse kärpida Virtsu üheksaklassiline kool juba sügisest neljaklassiliseks ning taotlevad koolile esialgset õiguskaitset, et kohalik omavalitsus ei saaks kooli sulgeda enne, kuni kohus on otsuse langetanud. Reeglina peaks esimese astme kohtuvaidlus kestma alla aasta, aga on tõenäoline, et 1. septembriks see läbi ei saa.

Lihulas käib laste loodusfilmifestival

[caption id="attachment_393965" align="alignnone" width="2000"] Salevere salumäel – kuidas portreteerida lepatriinut? Foto: MiniMAFF[/caption] Lihulas ja Matsalus käib nädal aega laste loodusfilmifestival miniMAFF – Matsalu loodusfilmifestivali (MAFF) väike vend, kus 30 last Eestist, Lätist ja Rootsist õpib loodust üles võtma. „Juba kella seitsmest hommikul käime Salevere Salumäel kaameratega ringi,” ütles festivali korraldaja Silvia Lotman eile Lääne Elule. Nädalavahetusel õppisid lapsed, kuidas loodust märgata ja filmi kaudu lugu jutustada. „Nagu keeleõpe,” ütles Lotman. Täna lapsed monteerivad.

Lääneranna rahvas läheb koolide kaitseks kohtusse

[caption id="attachment_392799" align="alignnone" width="2000"] Lapsevanemad pöörduvad koolide säilimiseks kohtusse. Foto: Kaire Reiljan[/caption] Lastevanemad ja elanikud pöörduvad kohtusse, et vaidlustada Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsus sulgeda sügisest kaks ja kärpida kolm kooli nelja- ja kuueklassilisteks. Oma kooli kaitseks pöörduvad kohtusse kõik kogukonnad – Koonga, Lõpe, Metsküla, Virtsu ja Varbla, nii et Lääneranna valda ootab viis kohtuasja. „Kõik kogukonnad lähevad kohtusse,” ütles Virtsu kooli vilistlane, advokaat Karin Madisson. „Eri koolid, eri argumendid, eri advokaadid – nii on mõistlikum.”

Metsküla saatis kooli kaitseks presidendile kirja

[caption id="attachment_392172" align="alignnone" width="716"] Režissöör Sulev Keedus peab Metsküla kooli sulgemist lühinägelikuks. Foto: kuvatõmmis[/caption] Matsalu rahvuspargis elavad kultuuritegelased ja haritlased pöördusid Metsküla ja teiste Eesti väikekoolide kaitseks president Alar Karise ja peaminister Kaja Kallase poole avaliku kirjaga. Allakirjutanud teevad ettepaneku kaitsta elujõulisi maakoole. 21 õpilasega Metsküla kooli laste arv ei kahane, vaid kasvab – koolis käib täpselt sama palju lapsi kui 20 aastat tagasi. Lastevanemad on kooliga rahul, lapsed võidavad järjest maakonna- ja üle-eestilisi olümpiaade. Sellest hoolimata ähvardab kooli sulgemine. Vastav eelnõu on koostatud ja volikogu laual juba tuleval reedel. Muu hulgas teevad allakirjutanud presidendile, peaministrile, riigikogule ja Eesti valitsusele ettepaneku, et maakoolide sulgemisotsused ei tohiks jääda vaid poliitilistest tõmbetuultest mõjutatavate kohalike omavalitsuste kätesse, vaid sellel peaks silma peal hoidma ka haridus- ja teaduministeerium.

Metsküla vaidlustas raamatukogude sulgemisotsuse

[caption id="attachment_391970" align="alignnone" width="2000"] Looduskaitsja ja Metsküla elanik Silvia Lotman: Sulgemisotsus tehti kiirustades!” Foto: Arhiiv[/caption] Metsküla kultuuriühing vaidlustas Lääneranna vallavolikogu otsuse sulgeda Kirbla, Tuudi, Saulepi ja Metsküla raamatukogud. Vaide eesmärk on otsus tühistada, sest vallajuhid on volinikke eksitanud. „Otsus tehti kiiresti ja meiega läbi rääkimata,” ütles Metsküla kultuuriühingu juhatuse liige Silvia Lotman Lääne Elule eile. Kui sulgemisotsuse eelnõu sai avalikuks, tegi Metsküla kultuuriühing vallale kiiruga ettepaneku teha koostööd, et teenus säiliks, vallavalitsus esitles seda istungil edukate läbirääkimistena, mida see aga tegelikult ei olnud. Vaides selgitab ühing, et Lääneranna vallavolikogu ja hariduskomisjoni liikmetele jäeti istungil mulje, justkui korraldataks Metsküla, Kirbla ja Saulepi raamatukogu töö ümber koostöös kohalike seltsidega, sama info edastas ka valla leht. Tegelikult sellist kokkulepet ei olnud – seega ei teadnud volinikud, mille poolt nad hääletavad ja tuginesid muljele, et raamatukogude töö jätkub.