Lugeja küsib: kas tööandja võib keelata teisel töökohal töötamist?

Lääne Elu

info@le.ee

Üks minu töötajatest osutab tööst vabal ajal sõidujagamisteenust. Murelikuks teeb, et töötaja on tööl silmnähtavalt väsinud, hajameelne ja teeb sageli vigu. Kas mul on õigus keelata töötajal teisel töökohal töötamine?

1. augustist töölepingu seadusesse lisatud sätte järgi ei ole tööandjal õigust keelata töötajal teis(t)e tööandja(te) juures töötamist. Täpsemalt ütleb seadus, et tööandja ei tohi keelata töötajal töötada teise tööandja juures, välja arvatud juhul, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe.

Lisaks töölepingu seadusele tuleb arvestada töötervishoiu ja -ohutuse seadusega. Vastutus on töötajal – ta peab mõistma, et mitme tööandja juures töötades peab ta ise tagama, et oma tegevusega (sh üleväsimus) ei ohustaks enda või teiste elu ja tervist.

Tööandja ei saa mitmesse ettevõttesse panustava töötaja kogu töö- ja puhkeaega reguleerida ega kontrollida. Töötaja peab ise hea seisma selle eest, et tal oleks piisavalt puhkeaega. Aluseks saab võtta töö- ja puhkeaja nõudeid – need piirangud on seatud selleks, et vältida ületöötamist, tööstressi, läbipõlemist ja muid tervisehäireid.

Tööandja võiks töötajaga rääkida ja anda talle teada ootusest, et töötaja suudaks tööajal tööle keskenduda. Kui vestlus ei anna tulemusi, võib tööandja teha hoiatuse. Soovitame selle vormistada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Hoiatuses soovitame välja tuua, millised on töötaja rikkumised ja mis saab, kui töötaja käitumist ei muuda. Kui töötaja pärast hoiatuse saamist oma käitumist muudab, ei järgne midagi. Kui aga lisatöö segab jätkuvalt töö tegemist, saab tööandja töösuhte üles öelda põhjusel, et töötaja rikkus töökohustusi hoiatusest hoolimata.

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
praeguses
2 päeva tagasi

kriisiajastul tuleb seda igati soosida, hea näide on tõesti riigikogulase amet, saad töötada kasvõi 20 muul alal samal ajal ja enamusel pole ju vaja üldse töötada, igasugu juhatuse liikmed ja komisjonide esimehed, ühingute presidendid jne, raha topitakse sulle jumala muidu taskusse.

miks
3 päeva tagasi

need artiklid tasulised pole

Muidugi
3 päeva tagasi

ei tohi keelata. Martin Repinski tõestas seda hiljuti praktikas.