Lugeja küsib: kuidas uurida kodukontoris juhtunud tööõnnetust?

Lääne Elu

info@le.ee

Meie ettevõttes on inimesed juba pikemat aega tööl kodukontorites. Arutasime kolleegidega, et kui kodukontoris peaks juhtuma tööõnnetus, kas siis on tööandjal õigus paluda töötaja koju sisenemist, et uurimist läbi viia?

Tööandja kohustus on töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt uurida kõiki tööõnnetusi, sh neid, mis on toimunud kaugtööd tehes. Kaugtööl juhtunud õnnetuse uurimisel saab sündmuskoha vaatluseks töötajaga kokku leppida, kas ta lubab tööandja esindaja enda koju (ilma töötaja nõusolekuta kellegi koju minna ei tohi) või teeb sündmuskohast pildid või video. Ka see saab toimuda ainult kokkuleppe alusel, mitte tööandja nõudel. Töötaja saaks ka ise või oma lähedase abil anda piltide või videosalvestuseta detailse kirjelduse juhtunu kohta, joonistades juurde näiteks skeemi, kust kuhu ta liikus, kuidas töövahendid, kodune mööbel jmt olid asetatud ajal, kui õnnetus toimus. Eelkirjeldatud lähenemist on seni kasutatud töölähetuses juhtunud õnnetuste uurimisel.

Kui tööõnnetus juhtus kaugtööl, peab töötaja osalema uurimises ja vajadusel esitama tööandjale tõendid tööõnnetuse juhtumise kohta, sh seletuse ning ka fotod õnnetuskohast. Vastasel korral võib jääda tööõnnetuse fakt tuvastamata ning töötaja ei saa tööõnnetusega ette nähtud hüvitisi.

Sarnaselt muu kaugtööd puudutava infoga võib tööandja töökorralduse reeglites kirjeldada, kuidas kaugtööl juhtunud õnnetust uuritakse.

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments