Ivi Küla – sihikindel õpetaja

Lääne Elu

info@le.ee

Risti põhikooli muusikaõpetaja Ivi Küla (keskel) viis lapsed laulupeole. Eduard Laur
Risti põhikooli muusikaõpetaja Ivi Küla (keskel) viis lapsed laulupeole. Eduard Laur

Risti kooli muusikaõpetaja Ivi Küla võttis sihiks pääseda oma kooli lastega laulupeole ja sai sellega hakkama. Oma tegemiste eest pälvis ta Läänemaa aasta põhikooliõpetaja tiitli ja pääses üleriigilise aasta õpetaja auhinnagala finaali.

Eelmine õppeaasta oli juba alanud, õppeaasta kenasti sisse juhatatud ja võis hetkeks hinge tõmmata. Tegin koolijuhina tiiru maja peal, et vaadata, kas ehk vajab töömehe lihvi mõni ukselink, põrandaliist või trepiaste – mured tarvis  kaardistada ja koolipidajale edastada.

Muusikaklassist möödudes märkasin ukse juures stendil kirja: „Me liigume laulupeo poole!“. Muidugi, ees ootas ju juubelilaulupidu. Nii selgelt, lihtsalt ja kõigile mõistetavalt oli Risti põhikooli muusikaõpetaja Ivi Küla õppeaastale eesmärgi seadnud. Iga õpilane, kes muusikaklassi sisenes, teadis, kuhu teel oldi. Õpetaja Küla oli koos oma õpilastega teel eesti keele ja kultuuri, eesti laulutraditsiooni väärtustamise, kinnistamise ja edasikandmise poole. Need on väärtused, mida õpetaja oma õpilastesse sisendab.

Vaevalt, et leiduks eestimaalast, kes ei teaks, et äsja möödunud suve tippsündmus oli XXVII laulupidu. Küllap oli Eestmaal küllaga koore, kes juubelilaulupeole pürgisid, kuid kellele õnn paraku ei naeratanud. Kas polnud eesmärk nii selgelt seatud või poldud küllalt järjepidevad, kes teab. Ka Risti põhikoolis leidus skeptikuid: „See ju ikkagi suur juubelilaulupidu, ega iga väikekool seal löögile saa.“

Ivi Küla oli aga kõigutamatu ja loobumine ei tulnud tema puhul kõne allagi. Kui ettelaulmise katsed olid alanud, nägin kord öösel kummalist und. Ses’ unenäos sõitis Gustav Ernesaks neljahobuse kaarikul Tallinna raekoja platsile, väljus kaarikust ja hüüdis: „Koorid! Valmis panna!“ Ei ole küll unenägude usku, kuid hommikul kooli jõudes jutustasin oma unenäost ka õpetaja Külale. „Kas meie kooli laulukoor oli Raekoja platsile juba üles rivistatud, oli see unenäos näha?“ küsis ta. Enesekindluse noot tema hääletoonis oli sedavõrd veenev, et ma ei julgenud ütelda: „Koore ei näinud ma üldse.“

Ja enesekindlus viis sihile. Risti põhikooli laululapsed seisid üheskoos tuhandete teiste lauljatega laulukaare all ja vahendasid eesti kultuuri kümnetele tuhandetele kuulajatele.

Eks me ju teame, et juubelilaulupeo avakontsert kandis pühendust: „Õpetajale.“ On rõõm tõdeda, et eesti kultuur tähtsustab üha enam õpetajat. Tänastel õpetajatel on olnud oma õpetajad, nendel omakorda omad. Nii ka õpetaja Ivi Külal. Ja nõnda saab nii mõnestki tema õpilasest kellegi õpetaja ja ehk ka õpetajate õpetaja.

Õpetajate päevale eelnevatel päevadel on tavaks saanud õpetajaid tunnustada ja tänada nii piirkondlikult kui ka üle riigi – korraldatakse vastuvõtte ja kontserte. Toimub ka üleriigiline aasta õpetaja auhinnagala “Eestimaa õpib ja tänab”, kus valitakse aasta õpetaja. On heameel tõdeda, et Risti põhikooli õpetaja, sedapuhku muusikaõpetaja, Ivi Küla on pääsenud üleriigilise aasta õpetaja auhinnagala finaali. Ja õpetaja Küla väärib seda tähelepanu auga.

Ivi Küla on muusikaõpetaja, kelle jaoks ei ole musikaalsus mitte kaasasündinud eesõigus, vaid iga lapse puhul arendatav.  Ta süstib igasse lapsesse muusikaarmastust just sellisel moel, mis seda last ja tema huvisid kõnetab.

Õpetaja Ivi muusikatundides ja -ringides tegeletakse igal aastal nii koorilaulu, soololaulu kui ka pilliõppega. Iga õppeaasta esimese veerandi pühendab õpetaja Küla soololaulude õpetamisele, mis teise veerandi alguses päädib Lauluratta laulukonkursiga. Konkursist võtab osa ligi pool kooli õpilastest. Lauluratta konkursi traditsioon on sama vana kui õpetaja Ivi Küla tööstaaž Risti põhikoolis – sel õppeaastal peetakse seda juba kaheteistkümnendat korda.

Tänu sellisele iga-aastasele individuaalsele tööle õpilastega on lapsed viimase kümne aasta jooksul jõudnud kõigile laulupidudele, seda nii üld- kui ka laste- ja noorte laulupeole. Lisaks on esinetud laulupidudel Tartus, Haapsalus ja Lihulas.

Õpetaja Küla klassist on sageli kuulda laulu ja klaverisaadet ka siis, kui õppetöö on selleks päevaks lõppenud. Ka õpetaja ise on väsimatu õppija, kes ei jäta kasutamata võimalust osaleda koolitustel ka siis, kui teema ei puuduta muusikaõpetust. Oma uusi teadmisi jagab ta ka kolleegidega, tuues majja niimoodi uusi teadmisi ning andes õppijana eeskuju ka oma õpilastele.

Õpetaja Küla töös on olulisel kohal õpilaste omaloomingu innustamine ja arendamine. Nii loovad õpilased ise meloodiaid  ja laulusõnu ning esitavad neid kooli kevadkontsertitel. Omaloomingu kaudu areneb õpilase väljendusoskus ja esinemisjulgus. Ansamblitöös aga meeskonnatöö, empaatiavõime ja oskus üksteisega arvestada.

Õpetaja püüab õpilastele pakkuda võimalikult palju esinemisvõimalusi ja osalemist mitmesugustel konkurssidel ning nendelt võistlustelt on koju toodud kuus preemiat  — üks Grand Prix, kaks vanuserühma esikohta ja kolmel korral on Ivi Küla pälvinud parima juhendaja tiitli.

Ka väljaspool kooli jätkub Ivi Külal aega muusikaliseks tegevuseks. Nii on ta juba kuus aastat olnud EELK Piirsalu koguduse organist ja viimased kolm aastat organist ka Kullamaal, juhatades EELK  Kullamaa Püha Johannese koguduse segakoori. Segakoor on aktiivselt esinenud mitmetes kirikutes ja osalenud nii praostkonna laulupäeval, vabariiklikel laulupidudel kui ka Haapsalus toimunud koraalimaratonil.

Igal aastal käib õpetaja koos õpilastega esinemas  Risti hooldekodus,  jõululaatadel, väikekoolide ansamblite võistlusel Lehtses ja neidude ansambliga Soomes.

Õpetaja Küla rakendab oma ainetundides väga mitmekesiseid õppemeetodeid. Kasutusel on mitmesugused rühmatöövahendid, sealhulgas veebipõhised nn ajurünnaku- ja ühise tekstiloomevahendid ning seda nii teemade kordamisel, millegi uue loomisel, ideede genereerimisel jms. Ainetundides on kasutusel e-tund ehk tarkvarasüsteem, mis aitab õpetajal valmistuda tunni muusikaloole ja muusika kuulamisele suunatud osa läbiviimiseks; ta kasutab ka muusikakeskust, internetist leitavaid muusikavideosid ja palju muud. Hetkel uurib õpetaja Küla Dash ja Dot robootikakomplekti kasutusvõimalusi, mis võimaldavad tunnis integreerida tekstiloomet, muusikakirjutamist ja robootikat. Oma uusi oskusi ja digimaailma avastusi jagab Ivi Küla kolleegidega traditsioonilistes töötubades õpetajalt-õpetajale.

Viimasel viiel õppeaastal, kui Risti põhikooli juurde on loodud Haapsalu muusikakooli rahvamuusika osakonna filiaal, tegutseb Ivi Küla seal solfedžo ja üldklaveri õpetajana.

Ivi Küla näeb enda missiooni muusikaõpetajana, eesti kultuuri ja keele edasikandjana ja pühendub oma tööle kogu südamest. Seda nii koolis kui ka koolivälises tegevuses.

Nagu juba eelpool öeldud: XXVII laulupeo esimene kontsert oli pühendatud neile, kes meid eluteel suunavad – meie õpetajatele. Aitäh, Õpetaja Ivi Küla, meid suunamast ja õpetamast! Risti põhikooli pere on Sulle piiritult tänulik.

Tiina Puusalu

Risti Põhikooli direktor

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments