Prokurör nõuab Nurme vabriku maksupettuses süüdistatavatele tingimisi vangistust

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Prokurör Indrek Kalda. Foto: Lemmi Kann

Prokurör Indrek Kalda jätkas täna Haapsalu kohtumajas toimunud istungil eile pooleli jäänud süüdistuskõnega Nurme vabriku maksupettuse kohtuasjas. Kalda palus kohtul süüdistatavad süüdi mõista ja karistada neid vanglakaristusega, millele lisandub ettevõtluskeeld ja kuritegelikult teel saadud vara konfiskeerimine.

Kohtu all on kokku kuus isikut, keda prokuratuur süüdistab maksukelmuses, rahapesus ja kuritegeliku ühenduse loomises ning sellesse kuulumises.
Prokurör Indrek Kalda ütles, et tegemist on kõige raskema ehk esimese astme kuriteoga, mida on pikalt ja hoolikat kavandatud ning mille toime panemiseks kasutati skeemi kaasatud ettevõtete juhatustes variisikuid.

Tulenevalt igaühe rollist lasub prokuröri sõnul suurim süü Stanislav Podžukil, kuna just tema on süüdistuse järgi kuritegeliku ühenduse looja. Tema kõrval järgmine on Olga Tihhina, kes oli prokuröri hinnangul Podžuki parem käsi.

Prokurör pidas võimalikuks küsida süüdistatavatele tingimisi vanglakaristust, kuna lisanduv viie aasta pikkune katseaeg peaks tagama väga väikse tõenäosuse, et kohtualused uue kuriteo toime panevad. Lisaks nõudis prokurör, et kõikidele kohtualustele kohaldataks viie aasta pikkune ettevõtluskeeld, samuti konfiskeeritaks kuritegelikul teel saadud vara.

Stanislav Podžukile küsis prokurör 5 aastat vangistust, mida vähendatakse lühimenetluse kohaldamise tõttu ühe kolmandiku võrra ja kandmisele kuulub 3 aastat ja 4 kuud. Sellest omakorda võetakse maha eelvangistuses oldud aeg kokku üks kuu ja 12 päeva ning lõplikule kandmisele kuulub 3 aastat, 2 kuud ja 18 päeva. Vangistusele kohaldatakse 5 aasta pikkust katseaega. Lisakaristusena määrata 5 aasta pikkune ettevõtluskeeld. Samuti konfiskeeritakse kuriteoga saadud arestitud sularaha, mis on kantud panga deposiitkontole kokku 49 178,91 eurot.

Olga Tihhinale mõista karistuseks 4 aastat, millest kandmisele kuulub 2 aastat 8 kuud. Vangistusele kohaldatakse 5 aasta pikkust katseaega. Lisakaristusena määrata 5 aasta pikkune ettevõtluskeeld.

Aleksander Pielile mõista karistuseks 4 aastat vangistust, millest kandmisele kuulub 2 aastat 8 kuud, millest arvestatakse maha 3 eelvangistuses oldud päeva. Vangistusele kohaldatakse 5 aasta pikkust katseaega. Lisakaristusena määrata 5 aasta pikkune ettevõtluskeeld. Konfiskeerimisele kuulub sõiduauto Volkswagen Passat Variant ja 700 eurot.

Alari Engmanile mõista karistuseks 4 aastat vangistust, kandmisele kuulub 2 aastat 8 kuud, millest arvestatakse maha 2 eelvangistuses oldud päeva. Vangistusele kohaldatakse 5 aasta pikkust katseaega. Lisakaristusena määrata 5 aasta pikkune ettevõtluskeeld. Konfiskeerimisele kuulub 18 485 eurot kuritegelikul teel saadud raha.

Igor Šterbanile mõista karistuseks 3 aastat vangistust, kandmisele kuulub 2 aastat, millest võetakse maha 2 eelvangistuses oldud päeva. Vangistusele kohaldatakse 4 aasta pikkust katseaega. Lisakaristusena määrata 5 aasta pikkune ettevõtluskeeld. Konfiskeerimisele kulub 1300 eurot.

Valeri Rajale mõista karistuseks 3 aastat vangistust, kandmisele kuulub 2 aastat, millest võetakse maha 3 eelvangistuses oldud päeva. Vangistusele kohaldatakse 4 aasta pikkust katseaega. Lisakaristusena määrata 5 aasta pikkune ettevõtluskeeld.

Kokku on arestitud raha 145 963,90 eurot ja Pieli sõiduauto.

Samuti nõudis prokurör, et kõigilt süüdistatavatelt ning kolmandatelt isikutelt tuleb konfiskeerida kuriteoga saadud vara ning mõista Eesti Vabariigi kasuks välja kõigilt süüdistatavatelt solidaarselt tsiviilhagis nõutud summa 3,471 103 eurot.

Käibemaksupettus

Süüdistuse järgi andis Podžuk korralduse OÜ PMVP-Ex juhatuse liikmele Alari Engmanile esitada ajavahemikus jaanuarist 2012 kuni juulini 2013 ettevõtte käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid, kajastades fiktiivseid arveid tekstiilitoodete soetamise kohta Nurme vabrikus tegutsevalt osaühingult Polar Tekstiil ja müügi kohta Läti ettevõtetele.

Näitamaks näiliste tehingute toimumist, koostati ja allkirjastati OÜ Polar Tekstiil juhatuse liikme Olga Tihhina poolt fiktiivsed arved tekstiilitoodete müügi kohta. Seejärel Tihhina koostas ja allkirjastas Stanislav Podžuki ema Irina Podžuki nimel reaalseid majandustehinguid mittekajastavad arved Lätti toodete müügi kohta.

Raha liigutati terve suure hulga firmade vahel. OÜ Spordi- ja Töörõivad juhatuse liiga Aleksander Pieli võttis süüdistuse järgi tema firma arvele jõudnud sularaha välja ning andis selle edasi Podžukile ja Tihhinale, samuti vormistas ta fiktiivsete arveid Polar Tekstiilile.

Tihhina tegi laekunud summadest ülekandeid ettevõtetele, mis kõik olid seotud Valeri Rajaga. Ülekanded tehti internetipulgaga, mis läbiotsimise ajal ära võeti. Raja ülesanne oli pangakontosid avada, saada internetipangas arve kasutamise õigus ja edastada need Podžukile, samuti allkirjastada fiktiivne laenuleping PVMP-Exiga.

Süüdistuse järgi oli Igor Štšerbani ülesanne juhtida PVMP-Exi ning Spordi- ja Tööriiete ladudes Tallinnas riiete autodele peale- ja mahalaadimise töid.

„Üritati näidata, nagu OÜ PVMP-Ex poolt Polar Tekstiililt ostetud kaup oleks müüdud erinevatele Läti ettevõtetele. Tegelikult toimus vaid kauba näilik liikumine. Reaalseid tehinguid ei toimunud ja liigutati korduvalt ühte ja sama kaupa Läti ja Eesti ladude vahel. Raha, mis kuritegeliku ühendusega seotud ettevõtete vahel liikus, jõudis fiktiivse laenulepinguga tagasi PVMP-Ex kontole. Raha, mille riik enam makstud käibemaksu näol PVMP-Ex- le tagastas – 2,39 miljonit eurot – kanti lõpuks Spordi- ja Töörõivad OÜ kontole ja võeti sularahas välja,” võttis prokurör Indrek Kalda asja sisu kokku.

Ükski süüdistatav ei ole end süüdi tunnistanud.

Tänasel istungil esitasid oma kaitsekõned Stanislav Podžuki  kaitsja Aadu Luberg ja Aleksander Pieli kaitsja Peep Rajavere, kes mõlemad sedastasid, et kogu süüdistus on sõnastatud ebaselgelt, tavalisi ettevõtlusega seotud toiminguid on püütud näidata kuritegelikena ja olemasolevad tõendid on hangitud ebaseaduslikult, mistõttu neid ei saa kohtus kasutada.

Istungid jätkuvad homme, 24. jaanuaril.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Nurmenukk
4 aastat tagasi

Täiesti veendunud, et nad polegi süüdi. Ootame ära kohtuotsuse….