Koonga valla Salevere küla muutus Salavereks

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee


Lääneranna vald. Kaart: rahandusministeerium

Haldusreformi tõttu muutus Lääneranna vallas kolme küla nimi. Kohanimeseaduse järgi ei tohi ühes vallas kaht ühe nimega küla olla.

Kohanimenõukogu soovitas Lääneranna külanimedes edaspidi kasutada hargtäiendit, mis viitaks piirkonnale, kus küla asub. Näiteks võinuks Lihula vallas asunud Aruküla kohanimenõukogu soovituse järgi nimetada Kirbla-Arukülaks, Varbla valla Aruküla aga Varbla-Arukülaks. Vallajuhtidele nimekomisjoni pakutu ei meeldinud.

Toonane Koonga vallavanem Mikk Pikkmets oli arvamusel, et ei peaks muutma mitte mõlemat nime, vaid ühe. Selle asemel et nimetada Hanila valla Salevere Saastna-Salevereks ja Koonga Salevere Koonga-Salevereks, võiks ühe nime alles jätta. „Meie Salevered on väga erineva suurusega,” märkis Pikkmets. Koonga Saleveres elab alla kümne inimese, Hanila Saleveres 50–60.

Külade ümbernimetamisel sellest lähtutigi. Aruküla (endine Lihula vald) on nüüd Rootsi-Aruküla, Rannaküla (endine Hanila vald) on Rooglaiu ja Salevere (endine Koonga vald) on nüüd Salavere.

Oma nime säilitasid endise Varbla valla Aruküla ja Rannaküla ning endise Hanila valla Salevere küla.

Haldusreformi käigus tekkis Varblast, Hanilast, Koongast ja Lihulast uus Lääneranna vald, mis kuulub Pärnumaa koosseisu. Nii Rootsi-Aruküla kui ka Rooglaiu küla nüüd Pärnu maakonda.

Tänavasildid ja viidad vahetab oma territooriumil välja kohalik omavalitsus, sealhulgas muutunud vallapiirride ja külanimede sildid. Maakonnapiiride tähised nihutab maanteeamet.

Lääne-Nigula vallas ei muudetud ühegi küla nime. Suures vallas on küll kaks Vanaküla, üks endises Martna ja teine endises Noarootsi vallas, aga Noarootsis on küladel kahekordsed nimed (Vanaküla/Gambyn).

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments