Maksumaksjate liit andis välja temaatilised Toompea bensiinivarga poekotid

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

bensiinivarasFoto: EML

Eesti maksumaksjate liidul valmisid puuetega inimeste õmmeldud taaskasutatud materjalidest poekotid, millega EML soovib hoida jätkuvalt tähelepanu all riigikogulaste kuluhüvitised.

"Maksumaksja raha eest autode liisimine on kuritegu!" põhjendab EML oma Facebooki lehel kotiaktsiooni.

Osta neid paraku ei saa – EML jagab neid tasuta oma koolitustel ja muudel üritustel.

EML esitas 18. detsembril Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse, milles taotleb riigiprokuratuuri poolt kuluhüvitiste asjas kriminaalmenetluse alustamata jätmise ebaseaduslikuks tunnistamist ja tühistamist.

Riigiprokuratuur jättis läbi vaatamata EML varem esitatud kaebuse kriminaalmenetluse alustamata jätmise vaidlustamiseks, asudes seisukohale, et kaebuse võib esitada vaid kannatanu, kelleks on riigikogu kantselei. Liit ei nõustu sellise seisukohaga, et kannatanuks saab end lugeda ainult riigikogu kantselei.

Liit märgib, et kriminaalmenetluse seadustik loeb kannatanuks füüsilise või juriidilise isiku, kuid riigikogu kantselei ei ole neist kumbagi. Samuti puudub sellel ametiasutusel järelevalve või muu sarnane pädevus, vaid tegemist on riigikogu toetava ja teenindava asutusega.

"Riigiprokuratuuri seisukoht toob kaasa olukorra, kus ametnikud või ka riigikogu liikmed saaksid ise otsustada, kas nad käituvad õiguspäraselt ning ükski isik ega isikuid koondav ühendus ei omaks selles küsimuses kaebeõigust, sh õigust kohtu poole pöörduda," rõhutab liit oma kodulehel. 

Ka juhib EML tähelepanu, et paljudel juhtudel ei eeldagi kuriteokoosseisud karistusseadustiku järgi kindlat kannatanut.

"Tegude puhul, millega kahjustatakse kas avalikku usaldust või näiteks konkurentsi, ei saa rääkida konkreetsest kannatanust. Sellest hoolimata võib kaebuse esitajal olla puutumus või huvi, mis väärib kaitset," rõhutab EML.

 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments