Haapsalu linnavolikogu teated

Kylaline

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu istung

Haapsalu linnavolikogu seitsmenda koosseisu 26. istung on reedel, 18. detsembril kell 14 volikogu saalis Posti 34.
Päevakord:
1. Haapsalu linna kalmistu kasutamise eeskiri.
2. Haapsalu linnavolikogu 28.11.2014 määruse nr 21 „Haapsalu linna munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus” muutmine.
3. Koostöölepingu sõlmimine Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžiga.
4. Loa andmine vara võõrandamiseks (Potissepa põik 3–3 ja Potissepa põik 3–4, Haapsalu).
5. Haapsalu linna avalike teede nimekirja kinnitamine.
6. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kastani ja Männi tänava äärne elamuala, Haapsalu).
7. Haapsalu linna omanduses olevaile kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine ASi Eraküte kasuks.
8. Haapsalu linnavalitsuse infotund.

Kalju Aigro, volikogu aseesimees

Õigusaktide eelnõu lugemiseks Haapsalu kodulehel http://www.haapsalu.ee, valides „Juhtimine” ja „Linnavolikogu”, samas ka istungi ülekande otse- ja järelvaatamine.

Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse 22. detsembril volikogu kantseleis ja linna kodulehel „Dokumendiregister”. Määrused avaldatakse Riigi Teatajas (asjaomane link linna kodulehel).

Volikogu kantselei

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments