Tervise kaotanud mees nõuab Morobellilt hüvitist

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Raivo Baum arvo tarmulaKalatöötlemiskontserni Morobell omanik Raivo Baum üleeile kohtus. Foto.  Arvo Tarmula

Morobell ei taha maksta kalalaeval juhtunud õnnetuses töövõime kaotanud mehele igakuist hüvitist

Nägu fotograafi eest varjates lappasid Morobelli juhid ja omanikud Aldona ning Raivo Baum eile Haapsalu kohtu istungisaalis pabereid, et esitada tõendeid oma kunagise töötaja vastu, kellega juhtus 2011. aasta jõululaupäeval raske õnnetus. Lääne Elu jätab õnnetuses vigastada saanud mehe nime avaldamata.

Aastakümneid merd sõitnud mees töötas tüürimehena Morobellile kuuluval kalalaeval Ramsi. Jõululaupäeval 2011 takerdus vintsil tross ja kõige lähemal asunud tüürimees läks seda vabastama. Kusagil traali mehhanismis takerdunud kett vabanes pingest ja tabas meest kuklasse. Õnnetuse tõttu kaotas mees tervise ja töövõime.

Nüüd taotleb perekond kohtu kaudu Morobellilt igakuist hüvitist summas, mille suurus on mehe viimase keskmise palga ja praeguse umbes 300 euro suuruse toetuse ja pensioni vahe. Nõutav summa on kõvasti väikem kui Eesti keskmine palk.

Eile oli Haapsalus kohtu eelistung, milles esitasid pooled oma tõendeid. Töövõime kaotanud mehe perekonda esindaval advokaadil Peep Rajaverel oli Morobellile kolme liiki etteheiteid: töökeskkonna puudused, töö organiseerimise ja juhendamise puudused. Neist nähtub, et Morobell pole piisavalt hoolitsenud tööohutuse eest ega ole oma töötajaid vajalikul määral instrueerinud.

Nõutav hüvitis ei too mehele tervist tagasi, aga taastab vähemalt tema õnnetuseelse majandusliku seisu, selgitas Rajavere.

Morobelli esindaja advokaat Indrek Leppik ja Baumid püüdsid süüdistust pareerida väitega, et kui inimesel on juba kipri ja tehniku-laevajuhi tunnistus, siis on ta piisavalt pädev laeval töötama ja tal peaksid olema koos kutseoskustega omandatud ka tööohutusteadmised.

Raivo Baumi sõnul muutuvad kiiresti sidevahendite ja IT-lahenduste standardid. „Terastrossidega esemete liigutamine ei ole aja jooksul palju muutunud,” ütles Raivo Baum.

Kui Baumid selgitasid, et laev oli igati meresõidukõlblik ja veeteede ametis kontrollitud, siis Rajavere meelest pole küsimus mitte laeva meresõidukõlblikkuses, vaid tööohutuses. Rajavere sõnul pidanuks laevatekil olema vintsi hädaseiskamise seade.

Et õnnetusse sattunud mehe abikaasa on asjade senisest käigust löödud, ei ole tal suurt usku ka praegusesse protsessi. „See on meie viimane lootus,” ütles vigaseks jäänud mehe abikaasa eile Lääne Elule. „Tahan proovida, kas Eestis on veel õigust.”

Jõululaupäval 2011 juhtunud õnnetuse uurimises on kummalisi seiku. Tööinspektsioon läks laeva kontrollima alles kaks nädalat pärast õnnetust. Õnnetuse asjus tegi inspektsioon Morobellile ettekirjutuse, milles heitis ette puudulikku riskide ennetamist ja ohutuskoolitust. Inspektsioon saatis oma materjali prokuratuuri, et algatataks kriminaalasi.

Kriminaalasjast ei saanud aga asja. Morobell läks tööinspektsiooni vastu kohtusse ja kohus tühistas ettekirjutuse kõik punktid. Tööinspektsiooni peadirektori kt Rein Reisberg tunnistas 2013. aasta septembris „Pealtnägijale”, et inspektor tegi oma tööd kehvasti ega kogunud piisavalt tõendeid.

Et kriminaaluurimise algatamine venis, ei suutnud ka politsei suurt midagi leida ja menetlus lõpetati ringkonnakohtu otsusega.

Morobelli omanik Raivo Baum toona endal süüd ei näinud. Eile kohtusaalist minema kiirustades ütles Raivo Baum Lääne Elule, et ei soovi midagi selgitada. Kohtus selgus, et Baum on mullu novembris eraisikuna hüvitanud õnnetusse sattunud mehe taastusravikulu.

Morobell on Läänemaa üks suuremaid ja edukamaid ettevõtteid, firma suuromanik Raivo Baum figureerib Eesti rikaste edetabelis. Kohus hakkab töövõime kaotanud mehe sissetulekute vähenemisest johtuva hüvitise nõuet arutama 9. juunil.

Õnnetus kalalaeval Ramsi

  • 24. detsembril 2011 sai kalalaeva Ramsi tüürimees nii raskelt viga, et kaotas tervise ja töövõime.
  • Tööinspektsioon asus asja uurima kaks nädalat hiljem, 5. jaanuaril 2012. Inspektor leidis laeval puudusi ja saatis akti prokuratuuri.
  • Morobell vaidlustas tööinspektsiooni akti ja sai kohtus õiguse.
  • Kohus lõpetas kriminaalmenetluse, sest ei suutnud Morobelli süüd tõendada.