Jaanus Karilaid: Rohkem avatust Haapsalu ja Ridala volikokku

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Ridala volikogu peaks hakkama istungeid internetis üle kandma ja kaasama kõikide fraktsioonide liikmed komisjonide töösse, soovitab Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid.

Kui esitasin aastaid tagasi ettepaneku teha Haapsalu linnavolikogu istungid interneti teel otsejälgitavaks, oli mul mitmeid motiive. Soovisin suurendada inimeste kaasatust linnaelu korraldamisse, soovisin suurendada linnavolinike motiveeritust debattide pidamisel ning olla eeskujuks kõigile Läänemaa omavalitsustele.

Lootsin, et mõni teinegi haakuks meie algatusega ja suurem, teravam valgusvihk langeks Läänemaa avalikule võimule. Tõsi, linnavolikogu istungeid jälgib arvuti taga stabiilselt 40–50 inimest, arutelud jäävad soliidsuse raamidesse, aga teised Läänemaa omavalitsused kardavad ikka avalikkuse suuremat kaasamist.

Kui Ridala valla juhid ei suuda praegu tagada ühte töökomisjoni isegi kõigile volikogu mandaadiga kohalikele poliitikutele, siis Haapsalu otsib võimalust kaasata ka neid kohalikke elanikke, kel ei piisanud volikokku saamiseks hääli, või neid, kes ei kandideerinud, aga tahavad ikkagi oma panuse linnajuhtimisse anda. 15 linnakodanikku, kes on seni oma avalduse volikogu juhatusele saatnud, on kõik oodatud volikogu komisjonide istungitele.

Volikogu esimehena tagan, et kõik saavad õigel ajal ka kutse. Täpsemate mehhanismide, hüvitiste ja hääleõiguse asjus langetame otsused hiljemalt jaanuari lõpuks. Keegi ikka jääb rahulolematuks, aga seegi on demokraatia loomulik osa. Pigem teeb mind murelikuks naaberomavalitsuse Ridala valla suletud juhtimisstiil. Olen üsna kindel, et meie ühistöö ja ühinemisläbirääkimised on liiva jooksnud seetõttu, et me ei teagi täpselt, kuidas Ridala avaliku võimu esindajad mõtlevad, argumenteerivad ja eesmärke omavad.

Selline pimedas tegutsemine on neile endale andnud kahtlemata mugava äraolemise, aga piirkond tervikuna ei saavuta nii piisavat sünergiat. Muidugi on olnud meie koostöös ka julgeid ühiseid aktsioone, näiteks tulime koos välja piletita bussisõidu algatusega või kirjutasime koos kirja peaministrile. Aga me peame rohkem konkureerima positiivsete algatustega ja üksteisel parimas tahtes silma peal hoidma.


Teen maakonna kiirema arengu huvides meie naabervalla kolleegidele kaks ettepanekut: esiteks, tehke ka Ridala omavalitsuse istungid otsejälgitavaks ja järelvaadatavaks. Haapsalu rõngasvallana on teil selleks isegi moraalne kohustus, sest kui naaber jääb oma avaliku halduse arengus nii pikalt maha, siis hakkab see pärssima ka teiste tegutsemist. Kui teil pole selleks piisavat ressurssi või tehnilist oskusteavet, siis pöörduge meie poole. Aitame kindlasti!

Teiseks, täitke kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse mõtet ja andke igale volikogu liikmele vähemalt üks koht volikogu komisjonis. Selline käitumine on halvas mõttes pretsedent.

Suurem avatus ja parem kaasatus on meie mõlema elukeskkonna huvides. Ma olen nõus, kõik osalejad pole demokraatias ausate kavatsustega. On kiuslikke ja pahatahtlikke, aga nad ise eralduvad töö käigus, kõik kaasatud pole sarnaste motiividega. Paljudel on ka missiooni ja positiivset tegutsemisindu. Usun, et enamik inimesi on hea loomuga.


Demokraatia on oma olemuses pidev vastastikune õppeprotsess koos vigade tunnistamisega. Näiteks ka Haapsalu linn peab paremaks sättima linnas tegutsevate MTÜde toetamise korda. Volikogu peab looma lähiajal sellise õigusakti, mis tagaks kohalikele MTÜdele parema arusaamise linnaeelarve vahendite liikumisest kolmandale sektorile, tõhusama tagasiside ja tugevama kindlustunde. Praegu on partnerlus liialt kaootiline ja ähmane. Olemas on küll linnavalitsuse kehtestatud kultuuriürituste ja spordiürituste toetamise kord, kuid volikogu pole teemat arutanud. Veebruari lõpuks on laiapõhjalisem õiguslik alus meil volikogu abiga loodud. Demokraatia pole lõputu nägelemine, mina näen seda väitluses, otsustamises ja tegutsemises.

Neid kolme etappi tuleb vaadelda tervikus, sest kui jääd kas või ühte neist liialt kinni, ei piisa tulemit. Mind huvitab, kuidas meie rõngasvald samuti sellesarnaseid algatusi ellu viib — sest vaid ühiselt koos positiivses konkurentsis oleme tugevad! Loodan, et kahele tehtud ettepanekule tuleb kiire ja positiivne reaktsioon.

Jaanus Karilaid
Jaanus Karilaid,
Haapsalu volikogu esimees

8 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Toomas Vallimäe: Ridala eelistab linnast lahus olla | Lääne Elu
8 aastat tagasi

[…] Loe ka Lääne Elu 21.01.14, Jaanus Karilaid „Rohkem avatust Haapsalu ja Ridala volikokku” […]

eedu
8 aastat tagasi

Karilaid tehku enne Haapsalu asjad eeskujulikuks, siis hakaku teisi õpetama.

ridalas
8 aastat tagasi

tundub olevat põhja koreale sarnane diktatuur, seal on vallavanem see, kes käsib, poob ja laseb, tema poolt kokkuklopsitud valimisliidu enamus volikogus on vallavanema kummitempel. aga varsti see lõppeb. kiisleri kätega saab see ridala vald likvideeritud

Tõnu Parbus
8 aastat tagasi

Haapsalu linnavolikogu selle koosseisu istungid on kõik olemas ja järelvaadatavad:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLMUzKKsRS0dTefi0Z69OuxVpRqxCmMkKo

Mingil põhjusel on järjekord sassis ning kõige viimased istungid on kõige all.

Jaan
8 aastat tagasi

Jaanus,ära nori noorelt muhku, vanas eas saad ühte puhku 🙂

....
8 aastat tagasi

Üritasin Haapsalu Linnavolikogu istungit järelvaadata. Selgus, et peale 13. novembrit on tühjus.

öpetus
8 aastat tagasi

sis tuleb ka saarlasi öpetada, ka neil pole öpimine veel hiline…

kodaik
8 aastat tagasi

kas Karilaid asub nüüd kõiki valdu ajalehe kaudu õpetama ja loodab selle kaudu rohkem hääli saada? Läänemaa valdadast kahjuks ei piisa, saarlasi ja hiidlasi vaja ka veidi moosida…