0

Läänemaa aasta õpetajad 2013

Riina Tobias

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lääne maavanema, Läänemaa omavalitsuste liidu esimehe ja Läänemaa haridustöötajate liidu esimehe vastuvõtt 3. oktoobril Vatla mõisas: aasta õpetaja 2013 ja aastate õpetaja 2013 tiitli pälvinud, maakonnas tööd alustanud noored õpetajad ja SA-le Innove esitatud kandidaadid. Foto: Arvo Tarmula
Lääne maavanema, Läänemaa omavalitsuste liidu esimehe ja Läänemaa haridustöötajate liidu esimehe vastuvõtt 3. oktoobril Vatla mõisas: aasta õpetaja 2013 ja aastate õpetaja 2013 tiitli pälvinud, maakonnas tööd alustanud noored õpetajad ja SA-le Innove esitatud kandidaadid. Foto: Arvo Tarmula

Noored õpetajad

Kaja Engman
Haapsalu põhikool, matemaatika
Maria Mäe
Kullamaa keskkool, sotsiaalpedagoog
Reio Väljak
Noarootsi kool, inglise keel
Miina Leemets
Noarootsi gümnaasium, eesti keel ja kirjandus
Dea Oidekivi
Virtsu ja Kõmsi kool, logopeed
Evelin Virolainen
Haapsalu Päikesejänku lasteaed, õpetaja
Triin Rand
Haapsalu Päikesejänku lasteaed, õpetaja

Aasta õpetaja 2013 nominendid

maakonna statuudi järgi

Karel Rahu,
Haapsalu põhikooli kunstiõpetuse õpetaja ja ringijuht
Tema juhendatud õpilaste teatritrupp pälvis üleriigilisel kooliteatrite festivalil laureaaditiitli, on Haapsalu gümnaasiumi lavastuse „Juhe koos” teksti autor.

Alevtina Leppmaa,
Palivere põhikooli klassiõpetaja
Järjekindel loodushariduse edendaja, kelle juhendatud õpilased olid edukad metsaviktoriinil.

Ene Viilma,
Vidruka kooli õppe– ja kasvatusala juhataja, vanemõpetaja, hariduslike erivajadustega laste õppekoordinaator
Tunnustust väärib tema tegevus hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara koostamisel ja samal teemal esinemised teabepäevadel, oma kogemuste ja oskuste jagamine nii lastele kui ka täiskasvanuile.

Moonika Nerman,
Vidruka kooli ringijuht
Loodusõpetuse ja infotehnoloogia õppevara koostamine lihtsustatud õppekava alusel õppivaile õpilastele, tulemuslikkus kooli arendustöös.

Aigi Pardel,
Haapsalu Tarekese lasteaia liikumisõpetaja
Haapsalu lasteaedade olümpiamängude kogu õppeaastat läbiv ettevalmistamine ja korraldamine, kaasas nii koolieelikute rühmad kui ka töötajad.

Maren Suu,
Haapsalu linna algkooli klassiõpetaja
Õpilased on saavutanud maakondlikel ja üle–eestilistel võistlustel ja konkurssidel auhinnalisi kohti, kooli põhiväärtuste kujundaja.

Raidi Sannik,
Ridala põhikooli klassiõpetaja
Pühendunud õpetaja, kes on suutnud kaasata õppetegevusse nii lapsevanemad kui ka kolleegid, korraldanud õppekäike ja õuesõpet, valmistanud õpilasi ette võistlusteks ja konkurssideks, kust nood on naasnud auhinnaliste kohtadega, õpetajakoolituse üliõpilaste praktikajuhendamise kõrval on pidanud tähtsaks ka enda kutsealast arendamist.

Ene Jundas,
Ridala põhikooli klassiõpetaja, pedagoog–metoodik
Emakeele ja inglise keele õppevara koostamine kaasautorina kirjastuses TEA, õpet toetavate rahvusvaheliste ja piirkondlike projektide algatamine ja elluviimine, õpilaste tulemuslik ettevalmistamine konkurssideks, olümpiaadideks ja võistlusteks.

Inge Ostra,
Haapsalu Pääsupesa lasteaia õpetaja
Lasteaiast väljaspool mitmekülgse ja lapsi arendava õppetegevuse elluviimine.

Kaido Kivioja,
Haapsalu kutsehariduskeskuse arvutiainete kutseõpetaja
Arvutiteaduste õppekava ja sisulise tegevuse arendamine, õpilaste tulemuslik ettevalmistamine kutsevõistlusteks, üle–eestilise arvutimängude võrgupeo algatamine ja korraldamine.

Margus Maiste,
Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kooli ajalooülevaate koostamine, ajalooviktoriinide koostamine ja elluviimine, aastati head riigieksamitulemused, õpilaste hinnangul õpetaja nagu elav leksikon.

Marje Mäemets,
Taebla lasteaia vanemõpetaja
Projektitöö, lasteaia kui koostöise organisatsiooni toimimist mõjutava arendustegevuse algatamine ja elluviimine.

Helen Nelis–Naukas,
Läänemaa spordikooli vehklemistreener
Õpilase tulemuslik treenimine, pronksmedalid maailma– ja Euroopa meistrivõistlustelt.

Kaja Ladva,
Läänemaa spordikooli kergejõustikutreener
Tema õpilased tõid Rukkilille mängudelt individuaalaladel viis kuld– ja viis hõbemedalit.

Gerli Loorens,
Oru kooli klassiõpetaja, tüdrukute käsitööõpetaja
Õpilaste tulemuslik ettevalmistamine võistlusteks, hariduslike erivajadustega õpilaste juhendamise alal koolituse läbimine ja tulemuslik rakendamine. Õpilasomavalitsus on märkinud, et õpetaja Gerli on super.

Helen Saar,
Haapsalu muusikakooli flöödiõpetaja
Õpilased said nii regionaalsel kui ka üle–eestilisel konkursil auhinnalised kohad.

Aastate õpetaja nominendid

maakonna statuudi järgi

Eda Proos,
Vidruka kooli õpetaja
Eriolümpialiikumise igiliikur, kes on aastate jooksul korraldanud regionaalseid spordivõistlusi, sh maakondlikke spordipäevi lihtsustatud õppekava järgi õppivaile õpilastele, ning osalenud õpilastega Toronto ja Šanghai puuetega inimeste olümpiamängudel. 2008. aastal anti talle maakondlik spordipreemia.

Kristi Kivipuur,
Vidruka kooli direktor
Seadis eesmärgiks Haapsalu toimetulekukooli liitmise Vidruka kooliga, et luua uusi võimalusi toimetuleku– ja hooldusklassi õpilastele, kindlustamaks Vidruka kooli perspektiivi ja jätkusuutlikkuse.
Võitles välja Haapsalu hoolekandekeskusesse Vidruka kooli hooldus– ja toimetulekuklassi õpilastele klassiruumid, mida hakati kasutama õppeaasta algusest. Aktiivne paljudes liitudes ja komisjonides.

Leelo Paju,
Haapsalu linna algkooli (praegu Läänemaa ühisgümnaasiumi) kehalise kasvatuse õpetaja
Läänemaa kehalise kasvatuse ainesektsiooni juht, kaasa löönud spordialaste otsuste tegemisel nii maakonna kui ka üle–eestilisel tasandil. Läänemaa puuetega laste vanemate ühenduse juht, suurepärane õppejõud ja praktikajuhendaja klassiõpetajaks õppivatele üliõpilastele.
Tema juhendatud õpilased on olnud tulemuslikud Läänemaa koolispordiliidu võistlustel nii võistkondlikel kui ka individuaalaladel.

Laine Küttim,
Haapsalu linna algkooli kehalise kasvatuse õpetaja
Kooli spordiürituste organiseerija, põhjalik, tasakaalukas ja nõudlik õpetaja, kelle töö tulemusena on õpilased saavutanud auhinnalisi kohti nii maakondlikel kui ka üle–eestilistel võistlustel.

Milvi Uusen,
Ridala põhikooli 43aastase staažiga matemaatika, füüsika ja loodusõpetuse õpetaja
Üks kooli lemmikõpetajaid, sest on osanud rasked õppeained lihtsaks teha. Populaarne õpilaste, nende perede, vilistlaste ja kolleegide seas.
Tema juhendatud õpilased osalevad edukalt võistlustel ja aineolümpiaadidel.

Marju Heldema,
Haapsalu kutsehariduskeskuse tekstiilieriala kutseõpetaja
Kus on rahvuslikku käsitööd, seal on ka Marju Heldema. Oma ala fanaatikuna peab ta oma südameasjaks käsitöö jätkusuutlikkust ja selle toomist tänapäevasesse tarbekunstiloomingusse.
2011. aastast on Marju Heldema õpilased taotlenud tekstiilitöö käsitöömeistri kutsekvalifikatsiooni ning riikliku komisjoni hinnangul on tema õpilaste kirjalikud ja praktilised tööd põhjalikud ja kõrgel tasemel.
Ta on osanud enda ümber koondada tegusaid ja professionaalseid õpetajaid, kes sama innustunult ja pühendunult hoiavad kõrgel HKHK käsitöö taset. 2008. aastal anti talle Läänemaa kultuuripärli tiitel ja täiskasvanuõppe nädala raames üle–eestilise aasta koolitaja tiitel.

Sihtasutusele Innove esitatud kandidaadid, kes pälvisid maakondliku komisjoni Tunnustatud tiitli

Tunnustatud koolijuht

Virve Tauts,
Nõva kooli direktor
Projektijuhina leidnud põnevaid lahendusi koolielu rikastamiseks, tulemuslik koostöö asutustega Nõva kooli ja kohaliku kogukonna arendamisel.

Leini Vahtras,
Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi kauaaegne direktor, mootor ja südametunnistus
On võimatu elada Haapsalus, teadmata Leini Vahtrast. Kõigepealt tuleb tema hääl, siis ilmub ta ise, siis tema mõtted, kommentaarid ja kiidusõnad.

Heli Raavel,
Lihula gümnaasiumi õppealajuhataja
Kutsus ellu ja kureerib Lihula gümnaasiumis mittestatsionaarset õpet. Toimib eeskujulik koostöö tööandjate ja kooli vahel.

Tõnis Peikel,
Palivere põhikooli direktor
Külma närvi ja sooja südant on tal nii kooli kui ka kogukonna jaoks. Aitas kaasa Palivere kooli ja kogukonna noorte sportimisvõimaluste arendamisele, algatas põhikooli ruumes Haapsalu muusikakooli puhkpilliosakonna tegevuse, et mitmekesistada maakooli laste huviharidust. Koolis valmis uus kodundusklass, ja seda kõike väheneva õpilaste arvu ja vähese raha kiuste.

Tunnustatud põhikooliõpetaja

Liina Kallas,
Nõva kooli loodusainete õpetaja
Õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks, võistlusteks, viktoriinideks, projektitöö.

Reet Priimägi,
Kullamaa keskkooli matemaatikaõpetaja
Väga hinnatud ka klassijuhatajana. Tema järjekindla töö tulemusena on kasvanud õpilaste huvi reaalainete vastu, sest ta korraldab koolis reaalainete nädalat ja õpilaste osalemist Tartu ülikooli teaduskoolis. Tema juurde võib tulla matemaatikat õppima varavalgest hilisõhtuni.

Ave–Piia Rohtla,
Lihula gümnaasiumi muusikaõpetaja
Muusikalise suurürituse korraldamine, mis tõi saali 400 pealtvaatajat, kaasas õpilaste initsiatiivrühma, vilistlased jt. Üles astusid kõikide klasside õpilased ja koolitöötajad. Suurepärane meie–tunde tekitaja.

Tunnustatud lasteaiaõpetaja

Õnne Rüütel,
Nõva lasteaiaõpetaja
Alushariduse maaletooja Nõva vallas, lasteaia looja, projektides osaleja ja nende juht.

Sirje Jätsa,
Uuemõisa lasteaia–algkooli lasteaiaõpetaja, beebikooli juhendaja
Töökas, hea suhtlus– ja koostööoskusega õpetaja, kes kasutab õppemeetodina muusikali.

Tunnustatud klassijuhataja

Viive Karnau,
Kullamaa keskkooli õpetaja ja korraga kahe klassi juhataja
Katsetab õpetamist öösiti ja õpilaste sõnul on see tulemuslik. Mitmekülgseid ja haaravaid üritusi korraldab ta oma klassidele teisigi. Koolis on tänu talle silmatorkavalt edenenud sportimine, kuhu on haaratud kogu valla rahvas.

Tunnustatud klassiõpetaja

Evelin Palmiste,
Palivere põhikooli klassiõpetaja
Haridustehnoloogial põhinevate õppemeetodite aktiivne rakendaja, õpilaste tulemuslik juhendamine Miksikese kevadsprindis ja Nuputa maakondlikus voorus.

Tunnustatud tegu

Kullamaa keskkooli Öökool
Ainulaadne õppetöövorm, mis hõlmab teoreetiliste ja praktiliste oskuste omandamist, elukutsete tutvustamist, sidemete tugevdamist vilistlastega, külalisõpetajate kasutamist ja lihtsalt põneva õppimise võimalust õpilastele (õppetöö aeg kell 18–22).

Sihtasutusele Innove esitatud kandidaadid, kellest valis maakondlik komisjon välja iga kategooria parima, kutse austamisgalale Tartus Vanemuise teatris 5. oktoobril, õpetajate päeval

Aasta koolijuht

Airi Aavik,
Virtsu kooli direktor
Uuendusmeelne ja arendustegevusele avatud koolijuht. Tema kooli õpetajad ja õpilased tunnevad, et õpivad nüüdisaegse õpikeskkonnaga turvalises koolis, mis suudab püsida väärikas konkurentsis. Tänu direktori eestvedamisele uueneb kooli infotehnoloogiline baas ja üha rohkem õpetajaid kasutab seda igapäevatöös.
On osalenud IT juhtimise pilootprojektis, esindas koolijuhte Tiigrihüppe ideelaadal.

Aasta põhikooliõpetaja

Siivi Jõgi,
Virtsu kool
Eesti õpetaja etalon. Kui keegi on üldse maa sool, siis on see tema. Perfektsed töökavad, õpilased maksimumiga tunnitegevusse haaratud, kasutab infotehnoloogilisi võimalusi, õpib kogu aeg ise, suur autoriteet õpilaste seas.
Eksamitel, pranglimisel, olümpiaadidel pälvib kõrge hinnangu õpilastelt, nii vilistlastelt kui ka teistelt täiskasvanuilt, kellele jagab arvuti algõpet. Panustanud märkimisväärselt kooli arengusse, loonud interaktiivseid õppematerjale, koolitanud kolleege.

Aasta lasteaiaõpetaja

Maili Tšekenjuk
Lihula lasteaia individuaalõpetaja
Silmapaistev individuaalne töö erivajadustega lastega, lastevanemate ja kolleegide nõustamine, metoodiliste õppevahendite koostamine

Aasta gümnaasiumiõpetaja

Heli Mäe,
Kullamaa keskkooli inglise keele õpetaja
Ainealaste õppekäikude ja temaatiliste inglise ja saksa keele teemaõhtute korraldaja. On toetanud inglise keele lõimingut teiste õppeainetega. Tal on õnnestunud tõsta õpilaste inglise keele õpimotivatsiooni sel moel, et riigieksamite tulemused on paranenud.

Aasta klassiõpetaja

Õnnela Palmiste Selberg,
Kullamaa keskkooli klassiõpetaja
On võtnud enda hooleks õpilaste jalgratturikoolituse ja kirjutanud selleks projekti. Tema õpilastel on õnn kogeda õppimist õppekäikudel, viktoriinidel, loovust arendavail üritustel. Õpilased paistavad silma humoorikate esinemistega.

Aasta klassijuhataja

Siivi Jõgi,
Virtsu kooli matemaatika ja keemia õpetaja
Innustab õpilasi ja kolleege. Panustab, et kõik läheks nii, nagu mõeldud. Viib koolielu edasi. Õpilaste sõnul kõige heasüdamlikum, sõbralikum ja abivalmim õpetaja, keda on olnud õnn kohata.

Aasta kutseõpetaja

Kersti Õim,
Haapsalu kutsehariduskeskuse teeninduse kutseõpetaja
Tema õpilased on (tegelikult juba neljal aastal järjest) võitnud toidumessil kõik üle–eestilised noore teenindaja kutsevõistlused, ühel aastal tuli koguni kolmikvõit, läinud õppeaastal pälviti 1. ja 3. koht noore meistri majutusteenindaja võistlustel. Tema õpilased on esindanud Eestit Euroskillsi ja Worldskillsi kutsemeistrivõistlustel.
Professionaalne teenindusõpetaja, kes kogu hingega on pühendunud teeninduskultuuri arendamisele.

Aasta tegu

„Juhe koos”,
Haapsalu gümnaasiumi muusikal

Ilona Aasvere
Selle ettevõtmise initsiaator ja hing, Haapsalu gümnaasiumi huvijuht ja muusikaõpetaja
Kahtlemata võib pidada muusikalietendusi Haapsalus ja Pärnus väikelinna kultuurielu tähtsündmusteks.

Allikas: Lääne maavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz