Indrek Jets kaitseb doktoritööd skandinaaviapärasest ornamendist Eesti leidudel

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Indrek Jets. Foto: Arvo Tarmula
Indrek Jets. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu kunstikooli õpetaja Indrek Jets kaitseb esmaspäeval Tallinna Ülikooli ajalooinstituudis oma doktoritööd 9.-11. sajandi kunstistiilidest Eesti arheoloogilistel leidudel.

Doktoritöö tarbeks kaardistas Jets viikingiaegse dekooriga Eesti arheoloogilised leiud ning kirjeldas ja analüüsis neil leiduvat ornamenti.  Samuti on ta püüdnud mõtestada selliste esemete ja ornamentika rolli siinses kultuuris ja ühiskonnas ning selle eripärase kultuurinähtuse leviku ajaloolist tausta.

Jetsi doktoritöö kannab pealkirja „Lahingu maod. Skandinaavia 9.-11. sajandi kunstistiilid Eesti arheoloogilistel leidudel / The Battle Serpents. 9th-11th Century Scandinavian Art Styles on Estonian Archaeological Finds“. Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli dotsent Kersti Markus ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Marika Mägi. Oponendid on Eesti kirjandusmuuseumi vanemteadur Tõnno Jonuks ja Eesti ajaloomuuseumi teadur Mati Mandel.

Doktoritöö on kätesaadav TLÜ akadeemilise raamatukogu repositooriumis E-Ait:

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis E-Ait: http://e-ait.tlulib.ee/333/

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments