Rannavalve on tänavu Eestis lahendanud 3295 korrarikkumist

Kylaline

info@le.ee

yutyuy
Haapsalus on rannavalve Paralepa ja Vasikaholmi suplusrandades. Foto: Arvo Tarmula

Üle Eesti 15 rannas suvitajate turvalisust tagav G4S Rannavalve on kahe suvekuu jooksul lahendanud 3295 avaliku korra ja heakorra rikkumist, neist 2340 juulikuus. Haapsalus valvab G4S Paralepa ja Vasikaholmi randades.

„Jätkuvalt on rannavalvuritele suurimaks peavalutekitajaks mõõdutundetult napsu võtnud rannalised ning klaastaaraga randa tulnud suvitajad,“ ütles G4S Rannavalve juht Henry Seemel. „Juulikuu viimane päev pakkus selle kohta ilmeka näite, kui Tallinnas Stroomi rannas tuli päästa korraga kahte uppumisohtu sattunud purjus meest.“

Liigjoobes rannalistega on rannavalvel tulnud kahe kuu jooksul tegeleda 410 korral, klaastaara kasutamist fikseeriti 2203 korral. 441 korral tuli rannavalvureil korrale kutsuda koduloomaomanikke.

Kolmveerand kõigist toime pandud korrarikkumistest registreeriti Tallinna randades, mille seast omakorda paistis silma Stroomi rand 1125 rikkumisega. „Pealinna randadest väärib kindlasti mainimist ka Harku järve rand, kus korrarikkumisi on õnneks vähe, kuid see eest esineb seal sagedasti suvitajate tujurikkumisi,“ ütles Seemel. „Tujurikkujateks on roomajad, kes rannalisi ehmatavad – ainuüksi viimase kolme päeva jooksul toimetas rannavalve Harku rannast minema viis nastikut ja ühe rästiku.“

Eksinud või omapäi randa lubatud väikeseid lapsi viis rannavalve vanematega kokku 40 korral, neist enam kui pooled juhtumid – 23 – on Tallinna Stroomi ranna kontol. Viimase näite Stroomi ranna hoolimatutest lastevanematest pakkus 1. august, kui ujuma läinud ema jättis randa valveta lapsevankri. „Imik karjus üle ranna ja rannavalvur siis läks ja kiigutas vankrit – vette läinud ema tuli tagasi veerand tunni pärast,“ kirjeldas Seemel olukorda.

Esmaabi andis rannavalve 299 korral, enamlevinud vigastusteks on marrastused, lõike- ja torkehaavad. Kiirabi abi vajati 10 korral.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments