Riigikogu demokraatide ühendus soovib ESM-i küsimuses algatada rahvahääletuse

Kylaline

info@le.ee

Keskerakonnast lahkunud poliitikute poolt loodud demokraatide ühendus pöördus täna kõigi Riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga algatada Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) küsimuses rahvahääletus, kuna see piirab nende hinnangul Eesti finantsiseseisvust ja kaudselt rahva otsustusõigust.

„Oleme veendunud, et Eesti iseotsustusõiguse loovutamine nõuab rahva mandaati. Rahvahääletusele tuleb panna küsimus, kas me oleme nõus loovutama teatud osa oma finantsiseseisvusest Euroopale,“ selgitas Riigikogu demokraatide esimees Rainer Vakra.

“Riigikogu finantspädevust, demokraatliku õigusriigi põhimõtet ja Eesti suveräänsust piirav Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikkel nõuab rahva otsust,“ ütles Vakra.

„ESM-i ratifitseerimisega loobume ühehäälsuse põhimõttest ja konsensuslikest otsustest, mis on siiani olnud Euroopa Liidu alustalaks. Sisuliselt tähendab see seda, et Riigikogu otsusest ei sõltu ESM-i aruteludes enam midagi,“ seisab ühenduse pressiteates.

„Kuigi Riigikohtu hinnangul ei ole ESM-i alusleping põhiseadusega vastuolus, tuleb arvestada, et otsus sündis napi häälteenamusega. Üheksa kohtunikku kümnest olid asutamislepingu vaidlustatud sätte põhiseaduspäraseks tunnistamise vastu. Nad kirjutasid eriarvamustes, et Riigikohus oleks pidanud otsuses rõhutama, et enne ESM-i ratifitseerimist peab küsima luba rahvalt ja Riigikogu peaks selleks panema põhiseaduse rahvahääletusele,“ märgivad Demokraadid fraktsioonidele edastatud pöördumises.

Riigikogu fraktsioonide seisukohti oodatakse 7. augustiks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments