Nõval tuleb uue looduskaitseala kaitsekorralduskava arutelu

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Neljapäeval tutvustab keskkonnaamet avalikul koosolekul Nõva tulevase looduskaitseala kaitsekorralduskava eelnõud.

Valitsuse määrusega on kavas muuta Nõva maastikukaitseala hoopis suuremaks looduskaitsealaks: seda laiendatakse 942 hektarit, sealhulgas must-toonekure püsielupaiga ja Nõva-Osmussaare hoiuala arvel, muudetakse kaitsekorda, kehtestatakse uus kaitse-eeskiri.

Kaitse-eeskiri on avalikustamise ja kooskõlastamisetapi juba läbinud, kuigi alla kirjutatud see veel ei ole. Neljapäeval on Nõval teemaks kaitsekorralduskava. “Kaitsekorralduskava on täpne tegevuskava lähiaastateks,” selgitas keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Elle Puurmann.

“Kindlasti metsakooslused ja puhkemajanduskorraldus,” nimetas Puurmann Nõva jaoks tähtsaid kaitsekorralduskava teemasid.

Kaitsekorralduskava kaitsealale on koostanud Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE).

Kavas on kirjas tööde tõenäolise läbiviimise aeg ja maksumus.

Koosolek algab neljapäeval 19. aprillil kell 15 Nõva põhikooli saalis. Arutelule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Kaitsealal saab olema 7 sihtkaitsevööndit. Keibu, Mustjärve, Põõsaspea, Roosta ja Uuejõe sihtkaitsevööndis on kaitse-eesmärk ökosüsteemide arengu tagamine loodusliku protsessina ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse; Peraküla ja Viiandi laane sihtkaitsevööndis on kaitse-eesmärk koosluste looduslikkuse taastamine ja looduslikule arengule jätmine ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

Kõige ulatuslikum kaitseala laiendus on Viiandi laane kaitse alla võtmine osaliselt sihtkaitsevööndina ja osaliselt piiranguvööndina.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments