Matsalus, Roostal ja Tartus meenutatakse Eerik Kumarit

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Täna saanuks 100-aastaseks loodusemees Eerik Kumari.

Eerik Kumarit (7.03.1912 – 8.01.1984) tuntakse silmapaistva teadlase, õppejõu ja looduskaitse organisaatorina. Ta oli ligi 30 aastat Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esimees. Kumari eestvõttel koostati pärast Teist maailmasõda looduskaitseseaduse eelnõu, mis jõustus 1957. aastal. Selle seaduse alusel loodud kaitsealad kuuluvad ka praegu kaitstavate loodusobjektide hulka.

Täna ja homme toimub Eestis mitmeid Eerik Kumarile pühendatud sündmusi.

* Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab täna Penijõe mõisas Eerik Kumarile pühendatud õhtu.

Kuulsat linnuteadlast meenutavad Matsalu kaitseala esimene direktor Olav Renno, Kumariga seotud paikadest räägib keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Krista Kallavus.

* Eerik Kumari sünniaastapäeva tähistamiseks korraldab keskkonnaamet täna Roosta puhkekülas seminari „Protected areas as part of green infrastructure“ (“Looduskaitsealad kui osa rohelisest taristust”). Seminar on pühendatud ka sellele, et Eesti on 2012–2014 Euroopa Looduskaitsealade Liidu Põhja-Balti regiooni (EUROPARC Nordic-Baltic) eesistujamaa.

* Homme, 8. märtsil korraldavad Eesti Looduseuurijate Selts ja Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjon Tartus Eerik Kumari 100. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi. Kavas on ettekanded loodusemehe elust ja tema tegevusest teadlasena, ornitoloogina ja looduskaitsjana ning Kumari tähendusest Matsalu rahvuspargi kujunemisele.

Konverentsil on avatud kaks näitust: “Sada aastat – sada pilti” Vaike Hangilt ja “Eerik Kumari ja Matsalu” Kaja Lotmanilt.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments