12. november: Oma või võõras

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Et Reformierakond ei leidnud Lääne maavanema kohale mõnd kohalikku inimest, paistab erakonna suhtumine sellesse institutsiooni. Ilmselt ei eeldatagi, et maavanem tegeleb tõsiselt kogukonna huvide esindamisega. Vabariigi valitsuse seaduse kohaselt peab maavanem esindama valitsuse huve, aga ta on ka kogukonna liitja, tasakaalustatud arendaja ja esindaja. Need mõlemad tahud on tähtsad. Maavanem peab koordineerima omavalitsuste ja kohalike riigiasutuste koostööd.

See eeldab, et ta tunneb kohalikku keskkonda. Praegu tundub, et Reformierakond näeb maavanemas vaid valitsuse esindajat. Sellisena on tõepoolest ükskõik, kust ta tuleb. 
 
Ega maavanema kandidaadi leidmine ole kerge olukorras, kus maavanem on politiseeritud. Püüdsin ise hoida apoliitilist joont ja töötasin maakonna kui terviku huvides. Imporditud maavanema puhul on kaheldav, kas ta suudab täita kohaliku elu esindaja, edendaja ja liitja rolli. Ehk ongi see nüüd  valitsuse teadlik poliitika, et maavanem ei pea olema kohapealt. Valitsus ei eeldagi enam, et maavanem täidab koostöö korraldaja ja ühendaja rolli. Minu meelest on see aga ääretult vajalik.
 
Puhast riigiesindaja kohta ei peagi sel juhul enam täitma maavanem. Maavanema nimetus ise eeldab lähedust kogukonnaga. Maakond ei saa jääda ilma tervikkäsitluse ja ühtse juhtimiseta. Pelgalt riikliku järelevalve korraldamisega saaks hakkama ka maasekretär ja tema büroo. Maavanema kui maakonna tasakaalustatud arengu tagaja institutsiooni koos sellekohaste ülesannete ja õigustega võiks siis loovutada hoopis teise tasandi omavalitsusele või omavalitsuste liidule.
 
Neeme Suur
2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
pulmavana
10 aastat tagasi

pagan küll, pulmavanad ja meremehed on siin viimasel ajal kõige tergemad, tundub 🙂

EKP Rajoonikomitee 1 sekretär
10 aastat tagasi

seltsimehed, EKP keskkomitee poolt on tulnud ettepanek nimetada sm. ………………