Lugeja küsib: kas 1. augustist tuleb maksta uut maksu?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Olen kuulnud, et 1. augustist tuleb töötajale teha teatavaks, millisele asutusele maksusid ja makseid tasutakse ning milline kaitse töötajale nende tasumisega kaasneb. Kas see tähendab, et 1. augustist tuleb töötaja eest maksta uut maksu või makset?

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 5 järgi peab tööandja töötajat teavitama töötasult makstavatest ja töötasust kinni peetavatest maksudest ja maksetest. Maksud on näiteks tulumaks ja sotsiaalmaks ning makseteks on töötuskindlustusmakse ja kohustuslik kogumispensioni makse.

1. augustist tuleb teha teatavaks ka see, millisele asutusele maksusid ja makseid tasutakse ning milline kaitse töötajale nende tasumisega kaasneb. Uusi makse ja makseid seadusemuudatusega ei tule. Kui tööandja teeb täiendavaid vabatahtlikke sissemakseid näiteks kolmandasse pensionisambasse, ravikindlustusse või kutsehaiguskindlustusse, tuleb töötajat ka sellest teavitada.

Andmed maksude ja maksete kohta tohib esitada viite vormis. Kui tööandja esitab töötajale andmed viite vormis, tuleks tal viidata tulumaksuseadusele, töötuskindlustuse seadusele, kogumispensionide seadusele ja sotsiaalmaksuseadusele.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments