Lugeja küsib: kas augustist pikeneb katseaeg haiguslehel oldud aja võrra?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Augustis tuleb meile kaks uut töötajat, mõlemad alguses katseajaga. Ühe töötajaga oleme kokku leppinud kuupäeva, millal katseaeg lõpeb. Teise puhul kehtib neljakuuline katseaega ilma lõpukuupäevata. Kuulsime, et 1. augustist ei loeta katseaja hulka aega, mil töötaja viibib haiguslehel. Kui mõlemad töötajad peaksid haigeks jääma, kas siis nende katseaeg pikeneb?

Katseaeg kestab maksimaalselt neli kuud alates töötaja tööle asumise päevast. Seaduse järgi peab tööandja töötajat katseajast kirjalikult teavitama vaid juhul, kui pooled lepivad kokku lühemas kui neljakuulises katseajas. 1. augustist tuleb töötajat teavitada katseaja kestusest alati. Näiteks kui töötaja asub tööle neljakuulise katseajaga, tuleb see töölepingusse kirja panna.

Praegu ei reguleeri töölepingu seadus olukorda, mis saab katseajast juhul, kui töötaja haigestub ja võtab töövõimetuslehe. 1. augustist ei loeta katseaja hulka enam aega, mil töötaja tööülesannete täitmine on takistatud – kui töötaja on ajutiselt töövõimetu või kasutab puhkust. Katseaeg pikeneb töölt eemal viibitud aja võrra.

Kui aga töölepingus on katseaja kestus kuupäevaliselt kokku lepitud, siis isegi kui töötaja on olnud töövõimetuslehel, lõpeb katseaeg töölepingus määratud kuupäeval.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments