Projekteerimistingimuste eelnõu kinnistule Saue tn 9//9a, Haapsalu

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavalitsuse veebilehel (www.haapsalu.ee) on avalikustatud ajavahemikul 29.4–9.5 projekteerimistingimuste eelnõu kinnistule Saue tn 9//9a, Haapsalu.
Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on korrastada kinnistul asuvad ajaloolised hooned, taastada nende ajalooline välimus, lisada neile väikesemahulisi juurdeehitisi ja püstitada kinnistu lõunaossa uus kõrvalhoone.
Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments