Viis asja, mida tulude deklareerimisest peaks teadma

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Lähenemas on kõigi eestlaste lemmikpüha – iga-aastane tuludeklaratsiooni esitamine. Vähemalt teeb see rõõmu kõigile neile, kellel on lootust enam makstud tulumaksu tagasi saada.

Kordame enne 15. veebruari kiirelt üle veel mõned tulude deklareerimise tõed, mida sa teada ei pruukinud, aga kindlasti võiksid.

Tulumaksutagastus võib olla arestivaba

Võlgnikel arestib kohtutäitur tulumaksu tagastuse reeglina juba maksuametis, on see ju tulu nagu iga teinegi. Seetõttu võib tulumaksutagastus olla ka arestivaba. Nimelt on riigikohus leidnud, et tulumaksutagastus on töötasuga sarnane sissetulek, millele ei saa täies ulatuses sissenõuet pöörata. Seega, kui tagastus on selle kuu ainus sissetulek, on võlgnikul õigus saada arestivabastust täpselt samamoodi töötasuga ehk üldjuhul miinimumpalk (654 eurot) ning kolmandik ülejäänud sissetulekust. Kui sel kuul laekub ka töötasu, vabastatakse arestist kolmandik tagastatavast tulumaksust. Tähele tasub panna, et kui tulumaksu tagastamise nõue on valesti arestitud, peab selle vaidlustamisega pöörduma otse vastava kohtutäituri poole. Maksuamet sellega enam aidata ei saa.

Omandireformiga tagastatud kinnisvara müük on maksuvaba ka pärijatele

Tulumaksuvabastuse kontekstis räägitakse palju kodu müügi maksuvabastusest, aga vähem räägitakse tulumaksuseaduse § 15 lõike 4 punkt 5st, mille järgi on tulumaksust vabastatud ka omandireformi käigus tagastatud maa müük. See maa võib olla nii põllu-, metsa- kui ka elamumaa koos majaga. Maamajade turg on õitsenud juba paar aastat ning müügibuum ei näita raugemise märke – suure tõenäosusega on aastakümneid pere valduses seisnud talud ja tared just omandireformi tagastusena saadud. Sealjuures kandub maksuvabastus edasi ka pärijatele – just nimelt pärijatele, aga mitte näiteks kinkimise teel maa saanutele.

Energiahinna hüvitis tulude arvestusse ei lähe

Ehkki energiakulude hüvitamine algas alles käesoleva aasta alguses, tasub järgmiseks aastaks kõrva taha panna, et hüvitis on maksuvaba. Seega 2023. aastal elektrihinna hüvitist deklareerima ei pea ja aastatulu arvestusse see ei lähe.

Krüptovarade puhul läheb arvesse vaid kasum

Ehkki krüptoraha puhul on palju räägitud üldisest finantssüsteemist lahtihaakimisest, jõuavad maksuameti käpad ka detsentraliseeritud fintantsinstrumentideni. Nimelt tuleb deklareerida ka krüptovaradega teenitud või saadud tulu ja tasuda tulumaks. Sealjuures ei saa krüptorahaga kaubeldes kasutada investeerimiskonto süsteemi ehk arvesse võtta kahjumit või maksude maksmist edasi lükata – maksu pead maksma kõigi tehtud kasumlike tehingute pealt. Kui oled krüptorahas saanud mõnda tulu (üüritulu, töötasu vmt), pead makse maksma sarnaselt tavalises rahas saadud tuluga. Sealjuures arvestatakse krüptoraha hinda tulu saamise või kulu tegemise kuupäeva turuhinnaga.

Kui oled ülearu makse maksnud, saad tuludeklaratsiooni muuta ka aastaid tagantjärele

Kui taipasid eelnevaid punkte lugedes, et oled mõnel varasemal aastal ülearu tulumaksu maksnud, siis ära heida meelt. Täpselt nagu maksuamet võib nõuda deklaratsiooni parandamist ja maksmata tulumaksu maksmist, võib inimene tagantjärele deklaratsiooni parandada ning nõuda enam makstud tulumaksu tagastamist. Selleks on aega vähemalt kolm aastat ja mõnede tõlgenduste järgi isegi rohkem. Koos deklaratsiooni muutmisega tasub esitada ka argumenteeritud taotlus.

Erki Pisuke

HUGO.legal kaasasutaja ja peajurist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments