Haapsalu linnavolikogu 5. istung

Regina

regina@le.ee

Reedel, 28. jaanuaril kl 14 Haapsalu linnavalitsuse hoone 3. korruse saalis Posti 34.
Istung jälgitav: „Istungi ülekanded”.
1. Vapimärgi kandidaadid.
2. Haapsalu linnavolikogu 23.3.2018 määruse nr 17 „Haapsalu linna põhimäärus” muutmine esimene lugemine.
3. Haapsalu linna 2022. aasta eelarve esimene lugemine.
4. Loa andmine enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmiseks (Kiltsi prügila, Läänemaa jäätmejaam 2, Kiltsi küla, Haapsalu linn).
5. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja kehtivate laenulepingute lõpetamiseks.
6. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
7. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019–2022 kinnitamine.
8. Haapsalu linnavolikogu 25.1.2019 määruse nr 33 Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine muutmine.
9. Läänemaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2022–2026.
10. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (Kreutzwaldi tn 11 detailplaneering).
11. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 22, Haapsalu linn).
12. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tööstuse tänava tootmispiirkond, Haapsalu linn).
13. Haapsalu linnavolikogu 23.3.2018 määruse nr 17 „Haapsalu linna põhimäärus” muutmine, teine lugemine.
Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse kodulehel „Päevakorra teated”. Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid”.

Jaanus Karilaid
volikogu esimees

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments