Lääne Malevlane: koroonaviirus tegi väljaõppekalendris korrektiive

Lääne Elu

info@le.ee

Lääne maleva kaitseliitlane Lätis õppusel. Foto: erakogu

Kuigi tänavune väljaõppekalender oli planeeritud üritustest kirju, tegi koroonaviirus omad korrektiivid: paljud õppused, nende seas kaitseväe suurõppus Kevadtorm 20 ja Orkaan XV, jäid ära ning kahest planeeritud lahinglaskmisest saime läbi viia vaid ühe.

Üht-teist sai aasta jooksul siiski tehtud. 25.–27. septembril osalesid Lääne maleva võitlejad Lätis õppusel SWOARD 2020. Et oleks võimalus rühmaga manööverdada, olid Lääne maleva meeste kõrval rühma täienduseks üks jagu Saaremaa ja üks jagu Pärnumaa malevast.

Esimesel päeval oli meie põhiülesanne puhastada etteantud maa-ala ning tekkivatele olukordadele vastavalt reageerida ja neid lahendada. Kuna selgus, et meie alas väga palju vastasvõitlejate inimressurssi pole, said mõningad kontaktid, mis meile tehti, suhteliselt kiirelt lahendatud.

Õhtu saabudes saime uue ülesande: hõivata endale ööseks laagriala ja see julgestada. Meil oli info, et alas liiguvad Läti luureüksused ja meid plaanitakse hommikul kindlasti rünnata. Öö möödus meestel rahulikult, kuna lätlaste luure ei suutnud meie asukohta tuvastada ja seetõttu lükkus ka hommikune rünnak edasi ega tulnud meile enam üllatusena – olime valmis ja ootasime neid. Rünnaku eduka tagasilöömise järel saime uue ülesande: rünnata ise Valka linnas asuvat objekti. See õnnestus lõpuks ka hõivata.

Mehed jäid õppusega rahule ja väljaõppe eesmärgid, ennekõike just rühmaga manöövrid
ja tegutsemised ootamatutes lahingsituatsioonides, saavutati.

Kuna kaitseliitlasele on laskeoskus väga oluline, korraldas nii Lääne malev kui ka iga
allüksus laskevõistluse. Kaartide segamiseks ja inimestele relvastuse kasutamise kogemuse
pakkumiseks kasutati laskevõistlustel eri relvi. Laskevõistlustel oli võimalus täita
ka kütinorme ja seda tegi aasta jooksul Lääne malevas 25 inimest.

Vabatahtlikelt tuli ettepanek, et järgmisest aastast võiks kogu Lääne maleva laskevõistlustest teha koondi, kus viie laskevõistlusega selgitatakse välja maleva parim allüksus. Ettepanek on vastu võetud ja alates 2021. aastast hakkame välja selgitama parimat allüksust laskmises.

Aasta jooksul toimusid ka tavapärased laskmised väli- ja sisetiirudes, kuigi eriolukorra
tõttu oli laskmisi eelmise aastaga võrreldes vähem.

Kokkuvõtteks võib öelda, et hoolimata koroonaviiruse levikust jätkasime laskeoskuse
täiendamise ja hoidmisega, kuigi mitte nii suures mahus, kui soovisime.
Järgmise aasta väljaõpe on suuresti suunatud väikeüksuse taktikale ning sellega
kaasnevate oskuste ja teadmiste arendamisele. Seega keskendume sõdurioskustele nagu
taktikalises olukorras maastikul hakkamasaamine, laskeoskus, pioneeriteadmised ja enese abistamine hädaolukorras.

Aasta algab juhtkondade õppega ja aasta lõpuks sooritame taktikaharjutusi, kus üksused saavad õpitut proovile panna.

kapten Andri Tenson
nooremveebel Martin Valk

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments