Juhtkiri: nimi meest ei riku

Lääne Elu

info@le.ee

Joonistanud Ott Vallik.
Joonistanud Ott Vallik.

Nimeseaduse eelnõu autorid on öelnud, et luuakse selgemad reeglid ja lahendatakse praktikas tekkinud kitsaskohad. Uues seaduses on piiranguid rohkem, kui oli vanas. Igal juhul on seaduseelnõul nii häid külgi kui ka küsitavusi.

Uue seaduse pigem headest külgedest võiks nimetada seda, et kurjategijatel on nüüd keerulisem nime vahetada. Teatud kuritegude puhul on see vajalik. Näiteks pedofiilidel ja petturitel oli nime vahetamine üsna tavapärane võte.

Küsimusi tekitab uue seaduse puhul aga mittekurjategijate võimalus nime vahetada. Näiteks ei saa koos elavad, kuid abielus mitte olevad inimesed ühist nime võtta. Seaduse tagant paistavad hirmu suured silmad – mis siis saab, kui samasoolised kooselupaarid ühise nime võtavad. No ja mis siis ikka saab, kui nad seda teevad? Vabal maal võiks inimestel olla õigus ise otsustada, kuidas ja kellega ta koos elada tahab ja mis nime kanda tahetakse.

Sama kummaline tundub seadusepügal, et võtta ei tohi teise elus oleva inimese nime. Kui Eestis elab juba kümme Jaan Kaske, kas on siis enam suurt vahet, kui lisandub üheteistkümnes? Absoluutse keelu asemel võiks kasutada ka piiravaid meetmeid. Näiteks saaksid väga eriliste või ajalooliste perekonnanimedega suguvõsad lasta nime lukku panna nii, et inimesed, kellel selle suguvõsaga kokkupuuteid pole, ei saaks seda võtta.

Või miks ei luba riik panna lapsele mõlema vanema perekonnanime? Et asi päris ülekäte ei läheks (näiteks kahe kahenimelise inimese laps oleks nelja perekonnanimega), saab perekonnanimede arvu ju piirata nii, nagu seda tehakse praegu eesnimede arvu puhul.

Kohati tundub küll, et uut seadust koostades pole tegelikult mõeldud nimedega seonduva korrastamisele, vaid selle kaudu püütakse ellu viia seksuaalvähemusi vaenavat poliitikat.

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
uskmatu toomas
1 aasta tagasi

Miks mitte kui lõunamere saartel,ameerika indiaanlastel jne.on nimes oma 20-30 ja rohkem sõna.Samas teistele inimestele oleks kohe selge kelle järeltulijaga tegemist!

K.S
1 aasta tagasi

Kujutan hästi ette seda musta masendust ja kibestumist mis on vallanud lugupeetud LE toimetust aga midagi pole parata, Rahvas on rääkinud ja Sotsiaaldemokraadid koos Rehvormikatega saatnud kõdunema ajaloo prügikasti…Nii lihtsalt on ja laske nüüd, palun, teistel ka Eesti rahvale “head teha”…

lõpetage
1 aasta tagasi

homopropaganda, see on sama räige praegu nagu kommude proletariaadi diktatuuri kehtestamine ja selgitage välja , mis organisatsioonid seda eestis rahastavad ja levitavad ning miks sopalehed sellest rahast nii huvitatud on, kes soovib eesti rahva väljasuremist