Proviisorid toetavad apteegireformi etapiviisilist elluviimist

Lääne Elu

info@le.ee

Reformi järgi suletavates apteekides on väljas kalender, mis näitab päevi sulgemiseni. Urmas Lauri

Eesti apteekrite liit ja Eesti proviisorite koda saatsid riigikogu sotsiaalkomisjonile pöördumise, milles tegid ettepaneku apteegireformi etapiliseks elluviimiseks. Viimased ketiapteegid peaksid ettepaneku järgi lõpetama 1. aprillil 2021.

„Apteegireform on kestnud juba viis aastat ja andnud märkimisväärseid tulemusi,“ ütles Eesti proviisorite koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Kokku tegutseb reformi tulemusel Eestis üle 200 proviisorosalusega apteegi.“

Samas tuleb Alamaa-Aasa sõnul arvestada, et viimane poolaasta on kulunud reformi üle arutlemiseks ja seetõttu sisulised tegevused seiskusid. „Proviisoritest olenemata kulutati sügise alguses apteegireformi teema avamisega ära osa ülivajalikust ettevalmistusajast. Ühelt poolt panid ketiapteekide tänased omanikud kõik läbirääkimised proviisoritega seetõttu pausile, teisalt andis riigikogu proviisoritele väga segaseid signaale reformi tuleviku osas,” lisas ta. „Seetõttu toetame sotsiaalminister Tanel Kiige esitatud ettepanekut apteegireformi etapiviisiliseks rakendamiseks. Küll leiame, et reform peaks lõppema hiljemalt 1. aprilliks 2021.”

Eesti apteekrite liidu juhatuse esinaise Ülle Rebane ütles, et apteegireformi alustalad ehk ravimite jae- ja hulgimüügi lahutamine ning proviisoromandi kehtestamine peavad ka reformi etapiviisilise rakendamise puhul jääma paika. „Etapiviisiline üleminek peaks algama 1. aprillist 2020 ja see puudutaks nõuetele mittevastavaid haruapteeke linnades. Ülemineku teises etapis peaks 1. oktoobriks nõuetele vastavaks viima apteegid suuremates linnades ehk Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja Jõhvis. 1. aprilliks 2021 tuleks viia nõuetele vastavaks kõik ülejäänud apteegid,“ selgitas Rebane.

EPK ja EAL-i pöördumises toetatakse ka ettepanekut proviisoromandi nõude täpsustamist selliselt, et see saaks jaguneda mitme proviisori vahel, kusjuures proviisorite osalus peab moodustama vähemalt 80% juriidilise isiku osadest või aktsiatest. „Leiame, et on õige aeg apteegireformi võimalikult kiireks lõpuleviimiseks, kuna apteekrid on proviisorapteekide süsteemile üleminekuga arvestanud ja see on vajalik rahvatervise paremaks kaitseks. Leiame, et pool aastat on piisav aeg apteekide nõuetega vastavusse viimiseks suurtes linnades ning kindlasti saab reform lõpule viidud aasta jooksul. Nii Eesti proviisorite koda kui ka Eesti apteekrite liit on jätkuvalt valmis aitama reformi läbiviimisel ja arutama võimalikke lahendusi,” seisis pöördumises.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments